2017

Išleistos metodinės rekomendacijos apie dažnio rodiklių vertinimą naudojant pasikliautinuosius intervalus

2017 12 06
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus“, kurių paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir juos palyginti tarp gyventojų grupių arba skirtingais metais. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams padėti visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje.
 
Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose nurodoma statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai su pavyzdžiais.
 
Metodines rekomendacijas galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“-> „Rekomendacijos“  arba atsisiųsti paspaudus šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Sandra Mekšriūnaitė tel. (8 5) 277 3304, el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt.