2017

Seminare-diskusijoje buvo mokomasi iš suomių gerosios patirties

2017 12 08
Gruodžio 5 d. įvyko seminaras-diskusija „Sveikata ir gerovė darbe visais amžiaus tarpsniais“, kurį Higienos institutas organizavo bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės sveikatos institutu. Renginys organizuotas suomiams įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti“ (angl. „Co-operation and competence network for promoting occupational health, safety and well-being at work“) (2015–2018). Projekto metu Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje vyks keturi renginiai, kurių tikslas – išmokti taikyti tinklaveikos (angl. networking) principą darbuotojų sveikatai ir gerovei kurti, diskutuoti apie darbuotojų sveikatai ir gerovei kylančius iššūkius įvairiais jų amžiaus tarpsniais, bendrai ieškoti sprendimų, perimti gerąją Suomijos patirtį. Vėliau šių šalių atstovai bendrame susitikime pristatys savo patirtį bei pritaikytas priemones.
 
Seminaras-diskusija buvo įvadinis susitikimas, į kurį susirinko beveik 50 verslo bei viešų įmonių ir įstaigų, universitetų, nevyriausybinių organizacijų atstovų. Renginyje pristatyta teorinė medžiaga, kaip gerinti  darbuotojų sveikatą ir kurti gerovę, vadovauti, atsižvelgiant į visų amžiaus grupių darbuotojus, bei tinklaveiką ir tinklų veikimo principus. Vėliau dalyviai buvo pakviesti diskutuoti grupėse dviem klausimais: kokia dalyvių patirtis, susijusi su darbuotojų sveikatos ir gerovės kūrimu jų įmonėse ar įstaigose, bei su kokiais iššūkiais susiduria siekdami visų amžiaus grupių darbuotojams kurti sveiką darbo aplinką. Dalyviai pažymėjo, jog vieni  svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria įmonės, tai darbdavio pozityvaus požiūrio į skirtingo amžiaus darbuotojus bei geresnės darbo aplinkos kūrimą bei individualaus požiūrio į skirtingo amžiaus ar / ir skirtingų poreikių turinčius darbuotojus trūkumas, abipusės – darbdavių ir darbuotojų motyvacijos dėl sveikatinimo įvairiais amžiaus tarpsniais stoka. Taip pat jie pasigedo galimybių mokytis visą gyvenimą.
 
Susitarta, jog kituose susitikimuose, naudojant tinklaveikos principus bei padedant kolegoms iš Suomijos profesinės sveikatos instituto, bus ieškoma sprendimų dviem pirmaisiais klausimais.
 
Kiti projekto renginiai Lietuvoje numatyti 2018 m. vasario 2 d., kovo 12 d. bei gegužės 3 d. Informacija apie tai, kaip registruotis, bus paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje.
 
**********
 
Kas yra tinklaveika? Tai diskusijų ir bendro darbo būdas, kurio metu galima:
  • sulaukti pagalbos sprendžiant mums rūpimus klausimus bei  dirbant – nereikia visko daryti vienam;
  • dalintis ir ieškoti bendrų idėjų, išnaudoti skirtingų patirčių bei profesinių žinių turinčius darbuotojus;
  • surasti bendrą sprendimą.
 
Kodėl įvairaus amžiaus dartuotojai turi būti sveiki ir jiems užtikrinta gerovė darbe? Darydamas karjerą kiekvienas darbuotojas būdamas skirtingo amžiaus,  susiduria su  tam tikram amžiaus tarpsniui būdingais, iššūkiais: darbo derinimas su mokslais, vaikų gimimas ir auginimas, tėvų ar artimųjų priežiūra, patirties trūkumas, blogėjanti sveikata ir mažesnės fizinio darbo galimybės ir pan. Todėl, norint užtikrinti darbuotojų gerą darbingumą bei produktyvumą, kiekvienos įmonės užduotis yra įvertinti skirtingo amžiaus darbuotojams  kylančius poreikius bei, atsižvelgiant į juos, siekti pritaikyti darbo aplinką ir sąlygas.
 
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė Sigita Vičaitė tel. 8 671 41457, el. p. sigita.vicaite@hi.lt.