2017

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2017 12 04
Šių metų lapkričio 30 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyta svarstymui tiriamojo darbo „Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas“ baigiamoji ataskaita, 3 metodinės rekomendacijos: „Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus“, „Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje patalpoje ir lauke“ ir „Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimas (ART priemonė)“, vadovas darbdaviams.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas“ baigiamąją ataskaitą. Atliktame tyrime buvo siekiama įvertinti tyrime dalyvaujančių vertintojų nuomonę apie ART priemonės vertimo į lietuvių kalbą patikimumą ir tinkamumą Lietuvos įmonėms.
 
Posėdžio metu taip pat buvo patvirtintos metodinės rekomendacijos „Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus“. Metodinių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir juos palyginti tarp gyventojų grupių arba skirtingais metais. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams padėti visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje. Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose nurodoma statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai su pavyzdžiais. 
 
Metodinės komisijos nariai taip pat patvirtino metodines rekomendacijas „Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje patalpoje ir lauke“. Metodinės rekomendacijos skirtos profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbdaviams ir darbuotojams. Rekomendacijose yra pristatomas karščio kaip rizikos veiksnio poveikis darbuotojų sveikatai, karščio poveikio prevencijos priemonės, atsižvelgiant į darbo vietos pobūdį, t. y. kai darbas vyksta lauke ar uždaroje patalpoje. Rekomendacijose pateikta informacija, kaip laiku atpažinti su karščiu susijusias ligas ir kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą
 
Taip pat buvo patvirtinta ir „Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimas (ART priemonė)“. ART priemonė skirta asmenims, kurie tvarkomuoju dokumentu yra paskirti atlikti rizikos vertinimą ir yra atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams (profesinės sveikatos ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams), ergonomistams, darbo medicinos gydytojams dirbantiems įmonėse, taip pat asmenims, kurie projektuoja, vertina, valdo ir tikrina pasikartojančius darbus.
 
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel.: 8 5 262 9931 arba el. paštu: jolanta.cepiene@hi.lt.