2017

Parengta priemonė, padėsianti įvertinti pasikartojančių judesių keliamą riziką darbuotojo sveikatai

2017 12 15
Higienos instituto specialistai pritaikė Jungtinės Karalystės Saugos ir sveikatos agentūros Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonę (ART) naudoti Lietuvos įmonėse. ART priemonės paskirtis - nustatyti reikšmingą darbo užduočių riziką, kurių metu reikia nuolat judinti viršutines galūnes (rankas ir plaštakas) ir dėl to gali išsivystyti viršutinių galūnių kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai bei sumažinti užduoties rizikos lygį.
 
Užduoties ir poveikio įverčiai padeda nustatyti, kokį prioritetą teikti toms užduotims, į kurias reikia skubiai atkreipti dėmesį, ir įvertinti, ar priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai pagerinti, buvo veiksmingos. Rizikos veiksniams priskirtos spalvos padės nustatyti, kuriose srityse reikėtų taikyti rizikos mažinimo priemones.
ART priemonę sudaro:
  • Vertinimo vadovas, kuriame jame pateikiama išsami informacija apie tai, kaip naudoti šią priemonę, taip pat apibūdinami rizikos veiksniai ir vertinimo kriterijai;
  • Struktūrinė schema – joje pateikiama vertinimo proceso apžvalga;
  • Užduoties aprašymo forma ir Rezultatų lapas – jose įrašoma informacija apie užduotį, pateikiamos vertinimo išvados
ART priemonė skirta asmenims, kurie tvarkomuoju dokumentu yra paskirti atlikti rizikos vertinimą ir yra atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams (profesinės sveikatos ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams), ergonomistams, darbo medicinos gydytojams dirbantiems įmonėse, taip pat asmenims, kurie projektuoja, vertina, valdo ir tikrina pasikartojančius darbus.
 
Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonė (ART) skirta naudoti nekomerciniais tikslais. Šios informacijos pirminis autorius yra Jungtinės Karalystės Sveikatos ir saugos tarnyba (www.hse.gov.uk/msd/uld/art/index.htm) ir šios informacijos naudojimui taikoma Jungtinės Karalystės Atviroji Vyriausybės licencija (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/)
 
Daugiau apie ART priemonę sužinoti galima apsilankius čia: http://www.hi.lt/lt/art.html
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų skyriaus specialistė Jūratė Tamašauskaitė, tel. +370 5 212 2589, el. p. jurate.tamasauskaite@hi.lt