2017

Sveikatą stiprinančios veiklos profesinio mokymo įstaigose sėkmingumas priklauso nuo daugelio veiksnių

2017 12 18
Higienos institute atliktas tyrimas „Sveikatos stiprinimo veikla ir ją įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose“ atskleidė, kad profesinio mokymo įstaigose vykdoma daugialypė sveikatos stiprinimo veikla, jai įgyvendinti pasitelkiami įvairių sričių specialistai. Skatinant mokinių gyvensenos pokyčius, svarbu atsižvelgti į šią veiklą skatinančius bendrus bei tik šioms įstaigoms būdingus veiksnius.
 
Sveikatą stiprinančios veiklos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams kontroliuoti sveikatą lemiančias sąlygas ir šitaip gerinti sveikatą. Sveikatą stiprinanti veikla leidžia kurti sveikatai palankią aplinką, ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.
 
Sveikatos stiprinimo veiklą bei ją vykdyti sąlygas sudarančius veiksnius profesinio mokymo įstaigose nagrinėjančio tyrimo metu Higienos instituto specialistai 8 profesinio mokymo įstaigose (Marijampolėje, Dauguose, Alytuje, Kupiškyje, Smalininkuose, Biržuose, Vilkijoje ir Kaišiadoryse) apklausė 745 mokinius, kurie turi pagrindinį išsilavinimą ir mokosi profesijos bei kartu su profesija siekia įgyti vidurinį išsilavinimą, taip pat atliko interviu su 36 įvairių sričių specialistais ir administracijos atstovais.
 
Nustatyta, kad tik 23,0 proc. ir 26,5 proc. tyrime dalyvavusių mokinių kasdien valgė vaisių ir daržovių, tik 46,6 proc. kasdien pusryčiavo, 48,0 proc. valėsi dantis dažniau kaip kartą per dieną. Per pastarąjį mėnesį 18,0 proc. mokinių bent kartą rūkė tabako gaminių arba elektroninių cigarečių, 55,5 proc. vartojo alkoholio, 20,6 proc. buvo apsvaigę/apsinuodiję alkoholiu, 11,4 proc. rūkė marihuanos/hašišo. Blogesni gyvensenos rodikliai nustatyti tarp mokinių, besimokančių didelėse pagal mokinių skaičių profesinio mokymo įstaigose, palyginti su mažomis. Nustatyti skirtumai atsižvelgiant į sveikatos elgseną, rizikingą elgesį tarp lyčių, pagal kursą, gyvenamąją vietą. Vaikinai buvo fiziškai aktyvesni, tabako gaminių ir elektroninių cigarečių rūkymas labiausiai buvo paplitęs tarp gyvenančiųjų mieste, marihuanos / hašišo vartojimas – mieste ir miestelyje, profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje gyvenę mokiniai turėjo geresnius  burnos higienos įpročius.
 
Rezultatai parodė, kad profesinio mokymo įstaigose pagal poreikį vykdoma planinė sveikatos stiprinimo veikla. Ji įgyvendinama pasitelkiant mokyklos bendruomenę, visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ir kitus ne mokyklos profesionalus. Taikoma integracinė sveikatos stiprinimo veikla ir mokiniams aktualios priemonės, tokios kaip psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei patyčių prevencija, fizinio aktyvumo skatinimas, lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymas, asmens higiena ir kt.
 
Tyrimo metu nustatyta, kad sveikatos stiprinimo veiklai prielaidas sudaro veiksnių kompleksas – tinkama mokyklos aplinka, išorės ir vidaus specialistų bei administracijos teikiama parama, įteisinama sveikatą stiprinanti veikla ir komandinis darbas, pakankami ištekliai, ypač žmogiškieji. Pažymėtini kiti ne mažiau svarbūs sveikatos stiprinimo veiklą skatinantys veiksniai, pavyzdžiui, poreikio vykdyti tokią veiklą svarbos suvokimas, bendrų tikslų išsikėlimas, gaunamas grįžtamasis ryšys ir matomi darbo rezultatai, taip pat veiklos tarp dalyko ir profesijos mokytojų, psichologo, socialinio pedagogo ir visuomenės sveikatos priežiūros specialisto dermė.
 
„Atliktas tyrimas parodė, kad sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija pamažu įsitvirtina profesinio mokymo įstaigose. Tyrimas atskleidė sveikatos stiprinimo veiklos nesąlygišką reikalingumą profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams, leido įžvelgti kai kuriuos teigiamus pokyčius formuojant sveikatai palankią mokinių gyvenseną bei sukuriant tam palankią fizinę ir socialinę aplinką, nepaisant to, kad šio tipo įstaigose mokiniai mokosi daugiausiai trejus metus, – sako Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus vadovė dr. Aldona Jociutė. – Be to, iš kitų tyrimų žinoma, kad įrodymais grindžiamų sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas profesinio mokymo įstaigose gali pagerinti mokinių socialinę ir emocinę gerovę, kai tos priemonės parenkamos atsižvelgiant į poreikį ir yra pritaikytos konkrečiai situacijai, joms būdingas tęstinumas“.
 
Daugiau informacijos apie tyrimą gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus specialistas Vincentas Liuima, tel. (8 5) 261 4184, el. p. vincentas.liuima@hi.lt.