2017

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2017/Nr. 4(79))

2017 12 27
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2017/Nr. 4 (79)) publikuojami šeši originalūs straipsniai. Juose apžvelgiami šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo rodikliai ir jų netolygumai,  streso darbe vertinimo klausimyno lietuviškos versijos psichometrinės charakteristikos, jaunų žmonių alkoholio vartojimo įpročiai bei alkoholio reklamų ir socialinių alkoholio prevencijai skirtų reklamų vertinimas,  smurto prieš mokytojus paplitimas mokyklose, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdoma sveikatos stiprinimo įmonėse veikla, jaunų žmonių žinios apie ekstremaliąsias situacijas.
 
Šįkart leidinys turtingas literatūros apžvalgų. Jame pristatomos asmenų grįžimo į darbą po onkologinės ligos galimybės ir ankstyvo pasitraukimo iš darbo veiksniai, informacija, kaip gydytojas gali motyvuoti pacientą mesti rūkyti. Pateikiamos dvi sisteminės literatūros analizės, – galimybių motyvuoti reumatinėmis sąnarių ligomis sergančius asmenis su jais kalbantis bei koks yra ryšys tarp moterų potrauminio streso sutrikimo ir probleminis alkoholio vartojimo.
 
Rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ aptariami Lietuvos įmonėms pritaikyti ir parengti naudoti streso darbe valdymo standartai bei sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną. Taip pat informuojama, kad Lietuvoje bus pradėtos teikti ankstyvosios alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos teikimo paslaugos.
 
Redakcijos skiltyje skaitytojų dėmesys atkreipiamas į profesinės sveikatos problemas, pažymima, kad investicijos į darbuotojų sveikatą gali atsipirkti.
 
Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Žurnalas "Visuomenės sveikata" –> Archyvas.