Parengtas profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašas

2018 01 23
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašą. Jis parengtas siekiant plačiau paaiškinti profesinės sveikatos specialistų funkcijas, nustatytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose, kuriuos patvirtino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrai 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“.
 
Nuostatuose numatyta, kad profesinės sveikatos specialistai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atlieka penkias darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas:
  1. stebi darbuotojų sveikatos būklę, atsižvelgdami į darbo procesą;
  2. organizuoja pirmosios pagalbos teikimą;
  3. dalyvauja atliekant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą ir analizuoja jų priežastis;
  4. konsultuoja darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais;
  5. organizuoja sveikos gyvensenos mokymus, rengia darbuotojų sveikatos stiprinimo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą.
 
Apraše pateikiami kiekvienos iš penkių profesinės sveikatos specialistų funkcijų vykdymo aprašymai. Aprašas parengtas remiantis Higienos instituto tiriamojo projekto „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas“ rezultatais, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Tarptautinės darbo organizacijos gairėmis, Higienos instituto parengtomis metodinėmis rekomendacijomis profesinės sveikatos tema bei 2017 m. atlikta praktikos studija, kurios metu buvo apklausti įmonėse dirbantysprofesinės sveikatos specialistai.
 
Apraše pateikiama informacija skirta įmonėse dirbantiems profesinės sveikatos specialistams, darbdaviams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms ar išorinėms darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas teikiančioms įmonėms.
 
Aprašas parengtas vykdant Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-256/V-584.
 
Elektroninę profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapio www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai -> Informaciniai leidiniai“ arba atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė Jolita Kartunavičiūtė, tel. (85) 2120861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt