Diskutuota apie pozityvų požiūrį į visų amžiaus tarpsnių darbuotojus

2018 02 06
Vasario 2 d. įvyko seminaras-diskusija „Kaip formuoti pozityvų darbdavio požiūrį į visų amžiaus tarpsnių darbuotojus?“, kurį Higienos institutas organizavo bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės sveikatos institutu.
 
Renginys organizuotas suomiams įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti“ (angl. „Co-operation and competence network for promoting occupational health, safety and well-being at work“) (2015–2018). Projekto metu Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje vyksta keturių renginių ciklas, kurių tikslas – išmokti taikyti tinklaveikos (angl. networking) principą darbuotojų sveikatai ir gerovei kurti, diskutuoti apie darbuotojų sveikatai ir gerovei kylančius iššūkius įvairiais jų amžiaus tarpsniais, bendrai ieškoti sprendimų, perimti gerąją Suomijos patirtį. Vėliau šalių atstovai bendrame susitikime pristatys savo patirtį bei pritaikytas priemones.
 
Šis seminaras-diskusija buvo antrasis ciklo susitikimas, į kurį susirinko daugiau kaip 30 verslo, viešojo sektoriaus, universitetų, nevyriausybinių organizacijų atstovų. Renginyje Suomijos profesinės sveikatos instituto tyrėja dr. Mervi Ruokolainen pristatė teorinę medžiagą apie stereotipus, susijusius su įvairių amžiaus tarpsnių darbuotojais, priemones, skatinančias tinkamą požiūrį į juos bei Suomijoje įgyvendinamą intervenciją, padedančią mažinti vyresnių darbuotojų diskriminaciją. Vėliau dalyviai buvo pakviesti diskutuoti grupėse, kokia jų patirtis ir ar dalyvių darbovietėse kas nors daroma, kad būtų gerinamas darbdavio požiūris į visų amžiaus grupių darbuotojus, bei kokia turėtų būti geroji praktika. Iškelti įvairūs temos aspektai, tačiau  sutarta, jog svarbiausia įmonėse atvirai kalbėti bei diskutuoti apie esamus stereotipus ir apie stipriąsias skirtingo amžiaus darbuotojų savybes. Be to, diskusijose iškelta mintis, jog naujai steigiamos darbo tarybos galėtų įsitraukti į stereotipų ir skirtingų amžiaus tarpsnių darbuotojų diskriminacijos mažinimo veiklas.
 
Kiti projekto renginiai Lietuvoje numatyti 2018 m. kovo 12 d. bei gegužės 3 d. Bus siekiama gilintis į tinklaveikos principą bei praktiškai ieškoma bendrų sprendimų, dalijamasi patirtimi. Kaip registruotis į renginius bus paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje.
 

Kas yra tinklaveika? Tai diskusijų ir bendro darbo būdas, kurio metu galima:

  • sulaukti pagalbos sprendžiant rūpimus klausimus bei  dirbant – nereikia visko daryti vienam;
  • dalytis ir ieškoti bendrų idėjų, išnaudoti skirtingų patirčių bei profesinių žinių turinčius darbuotojus;
  • surasti bendrą sprendimą.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė Sigita Vičaitė, tel. 8 671 41457, el. p. sigita.vicaite@hi.lt