Kviečiame teikti pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos technologijų vertinimo

2018 02 07

Higienos institutas, vadovaudamasis Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas) nuostatomis, kviečia iki š. m. kovo 1 d. teikti pasiūlymus, kokių visuomenės sveikatos technologijų vertinimą reikėtų atlikti. Pasiūlymus prašome teikti  užpildant elektroninę formą, kurią rasite adresu: http://registracija.hi.lt.

Gautus pasiūlymus Higienos institutas apibendrins ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui, kuris, vadovaujantis įsakymu patvirtintais vertintinų sveikatos technologijų atrankos kriterijais, nustatys prioritetines visuomenės sveikatos technologijas, kurių vertinimas turėtų būti atliktas  2019 metais.

Daugiau informacijos apie Higienos instituto atliktus ir šiuo metu atliekamus visuomenės sveikatos technologijų vertinimus rasite: http://technologijos.hi.lt.

Daugiau informacijos apie visuomenės sveikatos technologijų vertinimą Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt.