Higienos instituto atstovai dalyvavo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro Hospitalinių infekcijų priežiūros tinklo susitikimuose

2018 03 09

Šių metų kovo 5–7 d. Stokholme vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) organizuoti Hospitalinių infekcijų priežiūros tinklo (toliau – HAI-Net) susitikimai, kuriuose Lietuvą atstovavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistė Ieva Kisielienė.

Susitikimų tikslas – aptarti ir pristatyti 2016–2017 metais atliktų hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų paplitimo aktyvaus gydymo ligoninėse bei ilgalaikės globos įstaigose tyrimų išankstinius rezultatus, šių tyrimų metu iškilusius klausimus ir problemas. Abejuose tyrimuose dalyvavo ir Lietuvos ligoninės bei ilgalaikės globos įstaigos. 

Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų paplitimo aktyvaus gydymo ligoninėse tyrimas vyko 29 Europos šalyse, surinkta duomenų apie 419 324 pacientus iš 1731 ligoninės. Remiantis išankstiniais duomenimis, bendras Europos šalių hospitalinių infekcijų dažnis yra 5,7 proc., antimikrobinių preparatų vartojimo dažnis – 33,2 proc. Šie rodikliai šiek tiek mažesni nei nustatyti ankstesniame paplitimo tyrime, atliktame 2011–2012 m. Labiausiai paplitę hospitalinių infekcijų tipai Europoje yra pneumonija, šlapimo takų, operacinių žaizdų ir kraujo infekcijos. Dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – žarninė lazdelė (E. coli), auksinis stafilokokas (S. aureus), Klebsiella pneumoniae, entorokokai. Galutinę tyrimo ataskaitą ECDC planuoja parengti ir patalpinti ECDC tinklalapyje šių metų lapkričio mėnesį.

Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų paplitimo aktyvaus gydymo ligoninėse tyrime, kurį koordinavo Higienos institutas, dalyvavo 93 Lietuvos ligoninės. Higienos institutas išanalizavo šio tyrimo duomenis bei parengė ataskaitą, su kuria galima susipažinti Higienos instituto tinklalapyje http://www.hi.lt/hospitaliniu-infekciju-epidemiologines-prieziuros-duomenu-ataskaitos.html.

Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų paplitimo tyrime ilgalaikės globos įstaigose dalyvavo 27 Europos šalys. Remiantis išankstiniais duomenimis, šiose įstaigose nustatytas hospitalinių infekcijų dažnis yra 3,4 proc., antimikrobinių preparatų vartojimo – 4,4 proc. Lietuvoje šį tyrimą atliko Higienos institutas,  jame dalyvavo 26 šalies globos įstaigos.
 
Higienos institutas vykdė abiejų tyrimų validacijos procesą šalyje ir organizavo išorinę validaciją – užsienio ekspertų vizitus į pasirinktas įstaigas.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistė Ieva Kisielienė, tel. (8 603) 244 16.