Diskutuota, kaip motyvuoti darbuotojus stiprinti sveikatą

2018 03 15
Kovo 12 d. įvyko seminaras–diskusija „Darbuotojų motyvacija stiprinti sveikatą įvairiais amžiaus tarpsniais“, kurį Higienos institutas organizavo bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės sveikatos institutu.
 
Tai buvo jau trečias bendras ciklo susitikimas, į kurį susirinko daugiau kaip  40 verslo, viešojo sektoriaus, universitetų, nevyriausybinių organizacijų atstovų. Renginyje Suomijos sporto instituto Sveikatingumo klinikos ekspertė dr. Oili Kettunen pristatė teorinę medžiagą apie sveikatos stiprinimo darbo vietose svarbą, sveikatos stiprinimo veiklų organizavimo aspektus, įvairių amžiaus tarpsnių darbuotojų motyvavimo galimybes bei Suomijoje vykdytus sveikatos stiprinimo darbo vietose pavyzdžius. Dr. Timo Järvensivupristatė dialogo svarbą tinklaveikoje bei pateikė praktinių patarimų kaip vystyti efektyvų dialogą.
 
Dalyviai diskutavo, kokia jų patirtis ir kaip jų darbovietėse įvairaus amžiaus darbuotojai motyvuojami stiprinti sveikatą. Be to, aptarė idėjas, kaip jie patys galėtų motyvuoti savo kolegas artimiausiu metu stiprinti sveikatą – būti sektinu pavyzdžiu, aktyviai išnaudoti pietų pertraukas (pasivaikščiojimams, atsipalaidavimui), skleisti informaciją apie įmonėje ir mieste vykstančius sveikatinimo renginius, burti sveikatos „motyvuotojų“ komandą ir pan.
 
Renginys organizuotas suomiams įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti“ (angl. „Co-operation and competence network for promoting occupational health, safety and well-being at work“) (2015–2018). Projekto metu Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje vyksta keturių renginių ciklas, kurių tikslas – išmokti taikyti tinklaveikos (angl. networking) principą darbuotojų sveikatai ir gerovei kurti, diskutuoti apie darbuotojų sveikatai ir gerovei kylančius iššūkius įvairiais jų amžiaus tarpsniais, bendrai ieškoti sprendimų, perimti gerąją Suomijos patirtį. Vėliau šalių atstovai bendrame susitikime pristatys savo patirtį bei pritaikytas priemones.
 
Paskutinysis projekto renginys Lietuvoje numatytas 2018 m. gegužės 3 d. Informacija apie  renginį bus paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje.
 

**********

 

Kas yra tinklaveika? Tai diskusijų ir bendro darbo būdas, kurio metu galima:

  • sulaukti pagalbos sprendžiant mums rūpimus klausimus bei  dirbant – nereikia visko daryti vienam;
  • dalytis ir ieškoti bendrų idėjų, išnaudoti skirtingų patirčių bei profesinių žinių turinčius darbuotojus;
  • surasti bendrą sprendimą.

 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė Sigita Vičaitė, tel. 8 671 41457, el. p. sigita.vicaite@hi.lt