Higienos institute lankėsi Kirgizijos sveikatos specialistai

2018 03 28

2018 m. kovo 19 d. Higienos institute lankėsi Kirgizijos sveikatos specialistai. Svečiai domėjosi Lietuvos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros patirtimi ir pasiekimais bei antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėsena. Šią sritį Lietuvoje nacionaliniu lygiu koordinuoja Higienos institutas.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistai svečiams iš Kirgizijos pristatė hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros teisinį reglamentavimą, metodiką (protokolus ir anketas), duomenų analizę ir ataskaitas. Plačiau kalbėta apie 2017 m. hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimą Lietuvos bendrojo pobūdžio bei specializuotose ligoninėse, kuris buvo vykdomas kartu su Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų paplitimo aktyvaus gydymo ligoninėse tyrimu. Taip pat buvo kalbėta apie šio tyrimo validaciją, kuria siekta užtikrinti duomenų patikimumą ir tikslumą. Kirgizijos atstovai buvo supažindinti ir su antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėsena Lietuvoje. Svečiai pristatė pirmąjį kartą Kirgizijoje vykdyto hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo rezultatus, konsultavosi dėl tyrimo eigos ir ataskaitos rengimo procedūrų.

Kirgizijos delegacija taip pat lankėsi Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, kur buvo supažindinti su praktiniu hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimu, rankų higienos vertinimu intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriuose.

Kirgizijos atstovai į Lietuvą Šveicarijos Raudonojo kryžiaus iniciatyva atvyko antrąjį kartą. Šveicarijos vyriausybė remia Kirgizijos sveikatos reformą nuo 1999 m.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė Rolanda Valintėlienė tel. (8 5) 261 8390.