Balandžio 24 d. startuoja Europos kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“

2018 04 23
Pavojingų medžiagų poveikis Europos darbo vietose yra paplitęs daug labiau, nei mano dauguma žmonių. Pavojingos medžiagos – tai ne tik cheminės medžiagos, bet ir darbo proceso metu išsiskiriantys teršalai, ir natūralios kilmės medžiagos, pavyzdžiui, dulkės, ar biologinės medžiagos. Pavojingos medžiagos darbe gali sukelti įvairių sveikatos problemų ir ligų, taip pat grėsmę darbuotojų saugai (pavyzdžiui, sprogimo, gaisro pavojų).
 
2018 m. balandžio 24 d. Lietuvoje startuoja Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU–OSHA) visoje Europos Sąjungoje vykdoma 2018–2019 m. Europos saugių darbo vietų informacinė kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“. 2018–2019 m. kampanija siekiama didinti darbdavių, darbuotojų ir gyventojų informuotumą apie riziką, kurią darbo vietoje sukelia pavojingos medžiagos, ir skatinti diegti rizikos prevencijos kultūrą.
 

Kampanijos tikslai:

1. Didinti darbdavių, darbuotojų ir gyventojų informuotumą apie tai, kaip svarbu užkirsti kelią su pavojingomis medžiagomis susijusiai rizikai ir padėti išsklaidyti paplitusius klaidingus įsitikinimus.

2. Skatinti vykdyti profesinės rizikos vertinimus ir šiuo tikslu teikti informaciją apie praktines priemones bei sudaryti galimybes dalytis gerąja patirtimi, visų pirma dėmesį sutelkiant į:

-          pavojingų medžiagų darbo vietoje šalinimą arba pakeitimą;

-          prevencijos priemonių hierarchiją (t. y. teisės aktuose nustatytos hierarchijos paisymą, visada pasirenkant veiksmingiausią priemonę).

3. Didinti žmonių informuotumą apie darbe naudojamų kancerogenų  poveikio riziką, šiuo tikslu remiant gerosios patirties mainus (EU-OSHA yra pasirašiusi susitarimą, kuriuo įsipareigojama laikytis su kancerogenais susijusių ES veiksmų gairių).

4. Padėti su didesne rizika susiduriančių darbuotojų grupėms, teikiant jų poreikius atitinkančią informaciją ir gerosios patirties pavyzdžius (didesnė rizika gali kilti dėl to, kad šie darbuotojai neturi patirties, nėra informuoti arba yra fiziškai labiau pažeidžiami, ar dirba sektoriuose, kuriuose informuotumas šiuo klausimu yra menkas, arba dėl didesnio ar skirtingo (pvz., vyrų ir moterų) fiziologinio jautrumo).
 
5. Gilinti žinias apie galiojančią teisės aktų sistemą, kuria užtikrinama darbuotojų apsauga, taip pat informuoti apie politinius procesus.

 

Kviečiame apsilankyti kampanijos interneto svetainėje lietuvių kalba: www.healthy-workplaces.eu/lt (į kampanijos svetainę taip pat galima patekti paspaudus reklaminį skydelį Higienos instituto interneto svetainės apačioje). Čia rasite daug praktinės informacijos:

-          išsamų kampanijos vadovą;

-          informacinių biuletenių svarbiausiomis pavojingų medžiagų valdymo temomis rinkinį;

-          praktinę e. priemonę, kurioje pateikiama efektyvaus pavojingų medžiagų valdymo darbe rekomendacijų;

-          konkrečių atvejų tyrimų, priemonių ir kitokios gerosios praktikos pavyzdžių duomenų bazę;

-          pranešimų pateiktis, plakatus, lankstinukus ir informacinius grafikus;

-          kampanijos priemonių rinkinį, skirtą padėti jums vykdyti kampanijos veiklą;

-          audiovizualinės informuotumo didinimo medžiagos duomenų bazę ir Napo animacinius filmukus;

-          naudingas nuorodas.

 

Saugių darbo vietų kampanijų šūkis – „Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui“. EU-OSHA populiarina šį šūkį per kiekvieną kampaniją pateikdama susistemintą informaciją kampanijos tema, parengdama praktines priemones, taip pat įteikdama geros praktikos apdovanojimus. EU–OSHA Lietuvos ryšių punkto funkcijas atlieka ir kampaniją Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Higienos institutas – EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo dalyvis.

Daugiau informacijos gali suteikti:

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė, tel. (8 5) 212 2574, el. p. rasa.sidagyte@hi.lt;
 
EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė Nerita Šot, tel. (8 5) 265 1628, el. p.nerita.sot@vdi.lt.