Europos saugių darbo vietų kampanijos „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ gerosios praktikos konkursas

2018 05 04
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kviečia įmones dalyvauti 14 kartą rengiamame Saugių darbo vietų kampanijos gerosios praktikos konkurse. Konkurso, kuris yra 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanijos „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ dalis, tikslas – pripažinti organizacijas, kurios darbo vietoje valdydamos pavojingas medžiagas išskirtinai ir naujoviškai prisideda prie darbuotojų saugos ir sveikatos kultūros.
 
Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai padeda atskleisti gerų saugos ir sveikatos darbe rezultatų naudą ir yra vienas iš būdų skleisti ir skatinti gerąją praktiką visoje Europoje. Konkretus 2018–2019 m. saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų tikslas – atkreipti dėmesį į geriausius pavyzdžius, kaip organizacijos efektyviai valdo pavojingų medžiagų darbo vietoje keliamą riziką.
 
Apdovanojimai bus įteikti 2019 m. lapkričio mėn. vyksiančioje ceremonijoje. Išsami informacija apie visus pavyzdžius, už kuriuos skiriami apdovanojimai bei pagyrimai, bus pateikta leidinyje, kuris bus išplatintas visoje Europoje ir pristatomas EU-OSHA interneto svetainėje.
 
Kokius gerosios praktikos pavyzdžius galima teikti? Paraiškose galima teikti visus realius pavyzdžius, susijusius su veiksmingu ir efektyviu darbuotojų saugos ir sveikatos valdymu tvarkant ir naudojant pavojingas medžiagas. Paraiškose turėtų būti aiškiai apibūdinta, kaip gerosios valdymo priemonės praktiškai įgyvendinamos darbo vietoje ir ko pasiekta, įskaitant tokius aspektus:
• kaip buvo užtikrintas išsamus ir veiksmingas rizikos vertinimas, kuriame numatyti visi rizikos veiksniai, kylantys visoms darbuotojų grupėms;
• kaip buvo taikomas pagrindinis prevencijos hierarchijos principas ir kaip priemonės padėjo pašalinti arba gerokai sumažinti pavojingų medžiagų poveikį darbuotojams, įskaitant, jei įmanoma, sąnaudas ir naudą;
• informuotumo didinimo ir prevencijos kultūros skatinimo būdus.
 
Kas turėtų būti nurodyta paraiškoje? Trišalė vertinimo komisija vertins tokius aspektus:
• visapusiškas požiūris į darbuotojų saugą ir sveikatą;
• realūs ir įrodomi darbuotojų saugos ir sveikatos pagerinimai, susiję su pavojingomis medžiagomis;
• pirmenybė kolektyvinėms priemonėms, o ne intervenciniams veiksmams, kuriais susitelkiama į atskirą asmenį;
• veiksmingas darbuotojų ir jų atstovų įtraukimas bei dalyvavimas;
• įgyvendintų priemonių ilgalaikis tvarumas;
• galimybė tai pritaikyti kitose darbo vietose (kitose valstybėse narėse, kituose sektoriuose ir skirtingo dydžio įmonėse);
• savalaikiškumas (intervencinė priemonė turėtų būti pradėta taikyti neseniai arba neturėtų būti plačiai žinoma).
 
Be to, intervencinė priemonė turėtų atitikti arba viršyti dabartinius valstybės narės, kurioje ji įgyvendinama, teisės aktų reikalavimus. Komercinės paskirties produktai, priemonės ir paslaugos konkurse nebus svarstomi.
 
Su gerosios praktikos pavyzdžiais, kurie buvo apdovanoti ankstesniais metais, galima susipažinti EU-OSHA interneto svetainėje https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards.
 
Kaip dalyvauti? Užpildytą paraiškos formą (ją galima atsisiųsti čia) prašome siųsti EU-OSHA Lietuvos ryšių punktui el. paštu nerita.sot@vdi.lt. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Lietuvoje yra 2019 m. vasario 5 d.
 
Pirmiausia visas paraiškas nacionaliniu lygmeniu įvertins EU-OSHA ryšių punktas. Nacionalinio konkurso nugalėtojai galės dalyvauti visos Europos konkurse, kuriame bus išrinkti bendro konkurso nugalėtojai.
 
Higienos institutas, būdamas EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo dalyviu, prisideda prie kampanijos veiklų viešinimo.
 
Daugiau informacijos apie tai, kaip dalyvauti konkurse, pildyti paraiškos formą jums gali suteikti EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė Nerita Šot, el. paštu  nerita.sot@vdi.lt,  telefonu (8 5) 265 1628, adresu Algirdo g. 19 (103 kab.), Vilnius.