Baigiamajame seminarų-diskusijų ciklo renginyje aptartos tinklaveikos galimybės stiprinant darbuotojų sveikatą

2018 05 08

Gegužės 3 d. įvyko seminaras-diskusija Darbuotojų sveikatos stiprinimas praktikoje. Tinklaveikos galimybės.“, kurį Higienos institutas organizavo bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės sveikatos institutu.

Šis renginys – baigiamasis keturių renginių ciklo susitikimas. Jame dalyvavo daugiau kaip 30 verslo, viešojo sektoriaus, universitetų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Seminaro tikslas – apibendrinti ankstesniuose susitikimuose įgytą patirtį, diskusijose iškeltas mintis, išgirstą Suomijos gerąją patirtį mokantis taikyti tinklaveikos (angl. networking) principą bei aptarti galimybes ateityje taikyti tinklaveiką įgyvendinant sveikatos stiprinimo darbe ir kitas profesinės sveikatos priemones Lietuvoje.

Renginio dalyviai pristatė patirtį, vykdant sveikatos stiprinimo darbo vietose iniciatyvas. Pavyzdžiui, Vilniaus universiteto atstovai savo iniciatyva subūrė grupę (tinklą) sveikatos stiprinimo darbo vietose veikloms vystyti. Grupė jau įgyvendino pirmąsias veiklas bei numatė ateities planus.

Seminare-diskusijoje aptartos galimybės naudoti tinklaveiką ateityje bei burti į tinklą įmones, įstaigas ir organizacijas, norinčias stiprinti darbuotojų sveikatą darbo vietose. Dalyviai sakė, jog toks tinklas galėtų nuolat dalytis gerąja patirtimi, informacija apie vykdomas priemones, vykdyti šviečiamąją veiklą, skatinti bendrai dalyvauti įvairiuose projektuose, sukurti internetinę platformą informacijai platinti, idėjoms skelbti, galimiems susitikimams planuoti ir pan. Tinklo nariais, dalyvių nuomone, galėtų būti profesinės sąjungos, įmonių atstovai, vadovai, profesinės sveikatos specialistai, organizacijų psichologai bei kitų profesijų atstovai. Šio seminaro dalyviai iš tinklo tikėtųsi praktinės veiklos, pritaikomos įmonėse, skirtingų šalių gerosios praktikos dalijimosi pagal atskirus sektorius, informacijos apie naujoves, konkrečių pavyzdžių pristatymo, pokyčių skatinimo, sutelktumo, vienybės, įkvėpimo, vieningumo, gerų idėjų palaikymo ir pan.

Renginys organizuotas suomiams įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti“ (angl. „Co-operation and competence network for promoting occupational health, safety and well-being at work“) (2015–2018). Projekto metu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje įvyko keturių renginių ciklas, kurių tikslas – išmokti taikyti tinklaveikos (angl. networking) principą darbuotojų sveikatai ir gerovei kurti, diskutuoti apie darbuotojų sveikatai ir gerovei kylančius iššūkius įvairiais jų amžiaus tarpsniais, bendrai ieškoti sprendimų bei perimti gerąją Suomijos patirtį.

Birželio 7 d. visų projekte dalyvavusių šalių atstovai bendrame susitikime Helsinkyje (Suomija) aptars tinklaveikos mokymus, iškilusius iššūkius bei numatomas ateities galimybes.

**********

Kas yra tinklaveika? Tai diskusijų ir bendro darbo būdas, kurio metu galima:

  • sulaukti pagalbos sprendžiant mums rūpimus klausimus bei  dirbant – nereikia visko daryti vienam;
  • dalytis ir ieškoti bendrų idėjų, išnaudoti skirtingų patirčių bei profesinių žinių turinčius darbuotojus;
  • surasti bendrą sprendimą.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė Sigita Vičaitė tel. 8 671 41457, el. p. sigita.vicaite@hi.lt.