Išleistas leidinys apie visuomenės sveikatą ir svarbius šalies istorinius momentus

2018 06 07
Higienos institutas išleido informacinį leidinį „Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį“, skirtą atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.
 
Ne veltui šis mūsų šalies laikotarpis yra vadinamas sėkmės istorija. Per visą šimtmetį karų, okupacijų, trėmimų ir kitų grėsmingų istorinių įvykių krėsta Lietuva šiuo metu gali didžiuotis apgintu vardu ir nepriklausomybe. Karai lemia ne tik akivaizdžius demografinius pokyčius – gyventojų skaičiaus sumažėjimą, padidėjusį bendrą mirtingumą ar trumpą vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę –, bet ir sukelia valstybei socialinių bei ekonominių problemų ir, kaip rodo istorinė patirtis, infekcinių ligų ir epidemijų. Prireikė nemažai laiko ir atsidavusių, norinčių saugoti, kurti ir auginti valstybę žmonių tam, kad Lietuva atsitiestų po kiekvieno sukrėtimo ir galiausiai taptų tokia, kokia yra dabar.
 
Lietuvai minint ypatingą jos istorijos datą, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai surinko istorinius sveikatos statistikos duomenis ir parengė leidinį. Jame aptariami visuomenės sveikatos būklės pokyčiai atkurtos Lietuvos šimtmečio istorijos kontekste. Jie leis pažvelgti į tai, kaip glaudžiai persipina gyventojų sveikata ir svarbūs istoriniai momentai, kaip visuomenės sveikatos būklę keitė moksliniai atradimai ir politinės reformos, taip pat, kaip keitėsi gyventojų aprūpinimas ištekliais, kurie šiuo metu laikomi savaime suprantamais.
 
Leidinyje pagal galimybes analizuojami 1918–2017 m. laikotarpio demografijos, mirtingumo, sergamumo, vaikų ir motinų sveikatos, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir išteklių duomenys. Šie duomenys analizei buvo renkami iš įvairių sveikatos statistikos šaltinių, katalogų ir kitų knygų nuo 1918 m. iki 2017 m.
 
Leidinį galima rasti apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai -> „Informaciniai leidiniai“ arba atsiųsti čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė tel. (8 5) 277 3302 ar el. paštu indre.petrauskaite@hi.lt.