Išleistas antrasis šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris

2018 06 18

Pristatome naują šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį (2018/Nr. 2 (81)). Jame publikuojami moksliniai straipsniai visuomenės bei profesinės sveikatos tema. Šįkart žurnale nemažai dėmesio skiriama ir vaikų sveikatos tematikai.

Naujo žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio (2018/Nr. 2 (81)) „Redakcijos skiltyje“ apžvelgiami dešimties skurdo rizikos rodiklių pokyčiai Baltijos šalyse.
 
Rubrikoje „Literatūros apžvalga“ gvildenamos slaugytojų profesinio perdegimo individualios ir darbo aplinkos priežastys.

Žurnale publikuojami septyni originalūs straipsniai. Juose kalbama apie Lietuvos gyventojų prarastus potencialius gyvenimo metus dėl ankstyvųjų mirties priežasčių, darbo motyvacijos bei priklausomybės nuo darbo sąsajas, iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusių moterų darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo patirtį bei Lietuvos įmonėse teikiamas profesinės sveikatos paslaugas. Kiti straipsniai skirti vaikų sveikatos aktualijoms pristatyti: priežastims, trukdančioms vidurinių mokyklų mokiniams kreiptis į gydytojus dėl lytiškai plintančių infekcijų, ir kūdikių mitybinių mažakraujysčių profilaktikos ypatumams pirminėje sveikatos priežiūros grandyje.

Rubrika „Visuomenės sveikatos praktikai“ skaitytojus supažindina su pradedamais įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamais projektais, skirtais vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimui, vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtrai, apimančiai ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir vaikų burnos sveikatai. 

Žurnalas „Visuomenės sveikata“ (2018/Nr. 2 (81)) (atsiųsti)

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Žurnalas „Visuomenės sveikata" –> Archyvas.