Suomijoje aptarta Baltijos šalių tinklaveikos taikymo patirtis, kuriant sveikatą ir gerovę darbe

2018 06 11

Birželio 7–8 d. Helsinkyje (Suomija), Suomijos profesinės sveikatos institute (FIOH) įvyko projekto „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti“ (angl. „Co-operation and competence network for promoting occupational health, safety and well-being at work“) baigiamasis renginys.

Renginio tikslas – apžvelgti ir įvertinti minėto projekto veiklas bei rezultatus.

Susitikime dalyvavo Suomijos socialinių ir sveikatos reikalų ministerijos bei Suomijos profesinės sveikatos instituto (projekto koordinatorius) atstovai, Suomijoje veikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tinklų koordinatoriai, projektų veiklų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje koordinatoriai bei dalyvių atstovai. Lietuvai šiame renginyje atstovavo projekto veiklas koordinavusi Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė Sigita Vičaitė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto lektorė Jelena Stanislavovienė ir UAB „Šiaulių plentas“ Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovė Donata Daknienė.
 
Baigiamąjį  projekto renginį sveikinimo kalba atidarė Socialinių ir sveikatos reikalų ministerijos atstovas Hannu Stålhammar bei Suomijos profesinės sveikatos instituto Tarptautinio skyriaus vadovė Kirsi Ahola. Projekto koordinatoriai Jaana Lerssi-Uskelin (FIOH) ir Timo Jarvensivu (nommoC seugolaiD) pristatė projekto eigą Suomijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, rezultatus ir įžvalgas. Vėliau Baltijos šalių atstovai pristatė tai, ką išmoko projekto metu (tema – sveikatos stiprinimas darbo vietose), bei tinklaveikos taikymo praktikoje patirtį.
 
Renginio dalyviai diskutavo, kokius strateginius ir praktinius žingsnius turėtų padaryti kiekviena šalis, norėdama plėtoti DSS tinklus, kaip galima būtų toliau bendradarbiauti, siekiant vystyti tokius tinklus šalies ir tarptautiniu lygiu.
 
Lietuvos  grupės diskusijose akcentuota, kad svarbu neprarasti ryšių su buvusiais projekto renginių Lietuvoje dalyviais ir toliau šalyje plėtoti tinklaveiką. Pasiūlyta inicijuoti Sveikatos stiprinimo darbo vietose tinklo kūrimą ir ieškoti finansavimo galimybių.
 
Papildomą informaciją teikia Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė Sigita Vičaitė tel. (8 5) 212 0861, el. paštu sigita.vicaite@hi.lt.