Aktuali sergamumo profesinėmis ligomis statistika – naujame leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2017 m.“

2018 06 19
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Profesinių ligų valstybės registro specialistai parengė leidinį, kuriame pateikiami Lietuvos dirbančiųjų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys: sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai 2008–2017 m., sergamumas pagal gyvenamąją vietovę, amžių, lytį, profesinių ligų grupes, ligų priežastis, pagal profesinių ligų grupes apskrityse, ekonominės veiklos rūšį ir profesiją.
 
Leidinyje pateikta informacija apie registro objektų registravimą, sąveiką su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis, duomenų teikimą ir naudojimą, registro duomenų saugą, profesinių ligų nustatymo tyrimą, ginčytinų profesinių ligų diagnozių nustatymą ir socialinio draudimo išmokas.

Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Jame pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės, skirtos tolesnei duomenų analizei atlikti.  
 
Leidinį atsisiųsti galima paspaudus čia arba apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“.
 
Papildomą informaciją teikia Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus specialistė Danė Krisiulevičienė tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu dane.krisiuleviciene@dmc.lt.