Parengta pirmoji Clostridium difficile infekcijų Europos aktyvaus gydymo ligoninėse stebėsenos ataskaita

2018 06 22

2016 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (toliau – ECDC) pradėjo Clostridium difficile infekcijų (toliau – CDI) stebėseną Europos Sąjungos aktyvaus gydymo ligoninėse pagal standartizuotą protokolą. Lietuva kartu su Airija, Austrija, Graikija ir Italija dalyvavo pradiniame CDI stebėsenos etape (išbandyme).

Šios stebėsenos tikslas – įvertinti CDI paplitimo lygį aktyvaus gydymo ligoninėse, susieti epidemiologinius ir mikrobiologinius duomenis.

CDI stebėsenoje 2016 m. dalyvavo ir duomenis ECDC pateikė 20 Europos Sąjungos šalių 593 ligoninės. 52 proc. ligoninių stebėsenos trukmė buvo 3 mėnesiai, 19 proc. ligoninių (Suomijoje, Maltoje ir Nyderlanduose) vykdė nuolatinę CDI epidemiologinę priežiūrą.

2016 m. Europoje registruota 7 711 CDI atvejų, iš kurių 74,6 proc. susiję su sveikatos priežiūra (hospitalinės infekcijos).  3,9 proc. – mirties atvejai, siejami su CDI, o iš viso mirties atvejai sudarė 20,7 proc. visų registruotų atvejų su žinoma baigtimi (1 088/5 248). Be to, registruota pakankamai didelė dalis sukėlėjų, atsparių metronidazoliui (4,6 proc.), bei vienas atvejis – atsparus vankomicinui.

Clostridium difficile PGR ribotipavimas atliktas 34,1 proc. atvejų. Labiausiai paplitę PGR ribotipai:  RT027 (22,9 proc.), RT001 (7,5 proc.), RT014 (6,7 proc.), RT078 (5,1 proc.), RT002 (4,2 proc.) ir RT020 (4,2 proc.).

ECDC parengė išsamią tyrimo ataskaitą, su kuria galima susipažinti ECDC tinklalapyje (skaityti).

Nuo 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ pakeitimui, Lietuvoje pradėta nuolatinė CDI epidemiologinė priežiūra stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

2017 m. 43,8 proc. stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ vykdė CDI epidemiologinę priežiūrą ir duomenis pateikė Higienos institutui. Su 2017 m. CDI epidemiologinės priežiūros ataskaita galite susipažinti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Hospitalinės infekcijos“ -> „Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitos“ arba paspaudę čia.

Papildomą informaciją teikia Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistas Matas Rutkauskas tel. (8 5) 262 6681 arba el. paštu matas.rutkauskas@hi.lt.