Higienos institutas prisideda prie tvarios Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemos kūrimo

2018 06 26

Higienos institutas kartu su 31 Europos šalies specialistais dalyvauja tarptautiname projekte „3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos informacijai InfAct“ (angl. Information for Action – InfAct) (toliau – Projektas). Programos bendrieji veiksmai yra skirti tvariai Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemai, kuri remia šalių žinias, tyrimus sveikatos srityje ir sveikatos politikos formavimą.

Projekto, įgyvendinamo nuo šių iki 2021 metų, tikslas – bendrai ir tvariai stiprinti sveikatos informaciją ir sveikatos informacijos sistemas Projekte dalyvaujančiose šalyse ir Europos Sąjungoje.

Projekto misija – sukurti pagerintą Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemos infrastruktūrą ir sustiprinti jos esminius elementus.

Projekto vizija – geriau naudoti duomenis ir patirtį per sveikatos informacijos infrastruktūrą, siekiant sveikesnės Europos.

Higienos institutas dalyvauja koordinuojant, viešinant ir įvertinant Projektą, taip pat vertinant šalyse sveikatos informacijos sistemų būklę, vystant tvarios struktūros šios informacijos srityje koncepciją bei susijusias inovacijas, reikalingas sveikatos politikai.

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) metodika, bus įvertinta ir Lietuvos sveikatos informacijos sistema, kas suteiks galimybes ją tobulinti. Taip pat mūsų šalies specialistai išmoks vertinti sveikatos informacijos sistemas ir atliks vertinimus. Be to, jie su šalimis partnerėmis dalyvaus sveikatos informacijos inovacijų, reikalingų sveikatos politikai, vystymo veikloje.

Išsamesnę informaciją apie projektą galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyriuje „Projektai -> ES trečioji sveikatos programa 2014–2020 m.“.