Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2018 06 18
Birželio 14 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Posėdyje pristatyti svarstymui du tiriamųjų darbų projektai: „Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas“, „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“ ir dvi tiriamųjų darbų ataskaitos: „Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu“, „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas“ projektą. Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose iškeltų prioritetinių sveikatos problemų ryšį su savivaldybės planuojamomis sveikatos strategijos veiklomis.
 
Posėdyje taip pat patvirtintas tiriamojo darbo „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“ projektas. Tyrimo tikslas – atskleisti darbuotojų grįžimo į darbą po onkologinės ligos patirtis.
 
Komisijos nariai patvirtino ir tiriamojo darbo „Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu“ ataskaitą. Šio tyrimo tikslas – įvertinti lanksčių darbo sąlygų ir darbuotojų psichologinio kapitalo, pasitenkinimo darbu bei socialinės paramos tarpusavio ryšius.
 
Patvirtinta ir tiriamojo darbo „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“ baigiamoji ataskaita. Šio tyrimo tikslas – parengti ir adaptuoti taikymui Lietuvoje sveikatą stiprinti darbe padedantį žinių klausimyną, atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų poreikius.
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas birželio 28 d.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.