Paskelbta 2017 metų suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

2018 05 30
Higienos institutas, vykdydamas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito pateiktą rekomendaciją, nuo 2015 m. kasmet rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą.
 
Suvestinėje ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybiniams aspektams: pristatymo laikui, ataskaitų apimčiai, problemoms pateikiant rodiklius, savivaldybių dažniausiai išskirtoms prioritetinėms sritims, pateiktoms išvadoms ir rekomendacijoms. Po kiekvieno skyrelio Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai pateikia rekomendacijas, siekdami pagerinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimą kitais metais.
 
Rengiant suvestinę ataskaitą, atkreiptas dėmesys, kad ne visos savivaldybės ataskaitas pateikė laiku, tačiau kasmet savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybė gerėja.
 
Su suvestine 2017 m. ataskaita, taip pat su atskiromis savivaldybių ataskaitomis galima susipažinti Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://www.hi.lt/lt/savivaldybiu-visuomenes-sveikatos-stebesenos-ataskaitos.html
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė tel. (8 5) 206 0738 arba el. paštu ausra.zelviene@hi.l.