Įvertintas pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis prieinamumas Lietuvoje

2018 07 27

Higienos institutas išleido 33-ią „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis prieinamumas Lietuvoje“. Jame pristatomas atliktas tyrimas, kuriuo siekiama pirmą kartą Lietuvoje objektyviai įvertinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (PAASPĮ) geografinį prieinamumą, taikant šiuolaikines geografinių informacinių sistemų (GIS) technologijas. 

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tyrimai pasaulyje ir Lietuvoje nėra naujiena. Vis dėlto šie tyrimai dažniausiai orientuoti į paslaugų prieinamumą remiantis subjektyvia pacientų nuomone, sužinota apklausų metu, gydymo įstaigų veiklos analize (laukimo eilės, patekimo pas gydytoją laikas ir pan.) ar išeičių rodikliais. Nedaug tyrimų orientuoti į geografinį prieinamumo aspektą. Tokie tyrimai yra ganėtinai nauji, nes pažangios GIS technologijos visuomenės sveikatos srityje pradėtos taikyti tik per paskutiniuosius 10–20 metų, kartu su bendra GIS pažanga, vykusia 1990–2010 metais.
 
Lietuvoje iki šiol taip pat trūko objektyvių žinių apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą geografiniu požiūriu. Leidinyje pristatomas tyrimas atliktas, remiantis tuo, kad svarbiausia sveikatos priežiūros grandimi dar 1978 m. Almatos deklaracijoje buvo pripažinta pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūra.

Leidinys skirtas sveikatos politikams, sveikatos priežiūros administratoriams, epidemiologams, visuomenės sveikatos specialistams bei universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.

Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Moksliniai leidiniai“.

Taip pat išsamesnės informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas Romualdas Gurevičius, tel. (8 5) 262 2781 arba el. paštu romualdas.gurevicius@hi.lt bei Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė Sandra Mekšriūnaitė, tel. (8 5) 277 3304 arba el. paštu sandra.meksriunaite@hi.lt.