Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m.”

2018 08 03

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m.”. Jame esančiose lentelėse pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. 

Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams ir mokslininkams. 

Jame pateikiami pagrindiniai 2017 m. demografiniai rodikliai, bendrasis gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo rodikliai, aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis rodikliai, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacinių įstaigų veiklos rodikliai, nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.

2017 m. Lietuvoje gimė tūkstančiu naujagimių mažiau negu 2016 m. Mirusiųjų skaičius taip pat sumažėjo beveik tūkstančiu. Vidutinė gyvenimo trukmė pailgėjo iki 75,69 metų. 2017 m. beveik 40 proc. sumažėjo kūdikių mirtingumas: mirė 85 kūdikiai, tuo tarpu 2016 m. mirė net 139 kūdikiai.
 
Šiek tiek padaugėjo sergančių asmenų. 81,4 proc. asmenų registruota bent viena liga ar trauma: 88,9 proc. vaikų ir 79,7 proc. suaugusiųjų. Didelį vaikų ligotumą lėmė kvėpavimo sistemos ligos, ypač ūminės viršutinių kvėpavimo takų ligos ir gripas: jomis sirgo 56,1 proc. vaikų. 26,8 proc. vaikų sirgo akių ligomis, 16,9 proc. vaikų patyrė traumas, 14,2 proc. jų sirgo virškinimo sistemos ligomis (be dantų ligų). 30,2 proc. suaugusiųjų užregistruotos kraujotakos sistemos ligos, 24,4 proc. jų sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, 21 proc. – jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis.
 
O ambulatorinių apsilankymų skaičius augo: 1,9 proc. padaugėjo apsilankymų pas gydytojus, 5,2 proc. – pas odontologus. Asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, sumažėjo 5,2 proc., taip pat 2,8 proc. sumažėjo aktyvaus gydymo stacionaro ligonių. 2017 m. Lietuvos gyventojai pas gydytojus apsilankė 26,9 mln. kartų, pas odontologus – 4,5 mln. kartų, greitoji medicinos pagalba suteikta 651 tūkst. pacientų, stacionare gydyta 711 tūkst. ligonių bei 61 tūkst. dienos ligonių.
 
Sveikatos sektoriuje dirbančių gydytojų ir odontologų taip pat šiek tiek daugėjo: Lietuvoje dirbo 13,7 tūkst. gydytojų ir 2,9 tūkst. odontologų. Slaugytojų bei akušerių sumažėjo iki 22,8 tūkst. 3,7 proc. sumažėjo aktyvaus gydymo stacionaro lovų skaičius, 10 tūkst. gyventojų teko 47,2 lovų. 2017 m. slaugos ir palaikomojo gydymo lovų padaugėjo 8 proc., 10 tūkst. gyventojų teko 21,4 lovos.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.