Trakuose susitiko Baltijos šalių sveikatos statistikai

2018 09 03
Rugpjūčio 29–30 d. Trakuose įvyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos statistikų susitikimas, skirtas Baltijos šalių sveikatos statistikų bendradarbiavimo 25-mečiui bei Baltijos šalių 100-mečiui. Renginio organizatorius – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

Susitikime dalyvaujančių valstybių atstovai pasidalino patirtimi, rengiant sveikatos statistiką. Kiekviena šalis pristatė sveikatos statistikos duomenų šaltinius, naudojamus registrus, informacines sistemas ir duomenų kokybės aktualijas. Visos šalys vis dar intensyviai naudoja metines suvestines ataskaitas, kurias pildo sveikatos priežiūros įstaigos, nes kol kas kitais būdais nepavyksta gauti dalies duomenų, ypač apie personalą.
 
Diskusijų metu konstatuota, kad visose Baltijos šalyse susiduriama su panašiomis problemomis: nepakankama duomenų kokybė ir ne visas privačių sveikatos priežiūros įstaigų atsiskaitymas, registrų ir informacinių sistemų netobulumas, veikimo sutrikimai bei asmens duomenų prieinamumo sveikatos statistikai sunkumai.

Daug diskutuota apie e-sveikatos panaudojimo galimybes. Situacija visose trijose šalyse taip pat gana panaši: e-sveikata sparčiai vystosi, bet duomenų apimtis dar nepakankama. Plačiau, ypač Lietuvoje, naudojami sveikatos draudimo duomenys.
 
Antrą susitikimo dieną Lietuvos ir Latvijos atstovai pristatė mirties priežasčių registrų tvarkymo patirtį. Šioje srityje Lietuva yra toliau pažengusi, palyginus su kitomis Baltijos šalimis: Lietuvoje jau apie 85 proc. mirties liudijimų yra elektroniniai, vykdoma mirties liudijimų duomenų kontrolė, šie duomenys lyginami su asmeniui sveikatos priežiūros įstaigose Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA  užregistruotomis ligomis.
 
Estija pristatė asmens duomenų naudojimą sveikatos statistikos srityje ir su tuo susijusius duomenų bazių jungimo klausimus. Susitikimo dalyviai priėjo prie išvados, kad keliami sudėtingi reikalavimai asmens duomenų naudojimui trukdo skaičiuoti detalesnius ir tikslesnius statistinius duomenis.
 
Susitikime daug dėmesio skirta ir sveikatos statistinių duomenų skelbimui internete, duomenų analizei bei publikacijoms. Šalys pristatė savo duomenų vaizdavimo internete sistemas. Latvija ir Lietuva vis dar naudoja senąją Pasaulio sveikatos organizacijos sukurtą duomenų vaizdavimo sistemą, o Estija – internetinę duomenų vaizdavimo sistemą, veikiančią Švedijoje sukurto ir nemokamai prieinamo įrankio pagrindu. Lietuvos atstovai informavo, kad mūsų šalyje šiuo metu kuriama nauja duomenų vaizdavimo internete sistema.
 
Diskusijoje apie sveikatos duomenų analizę, pristatymą ir sklaidą visi susitikimo dalyviai pripažino, kad analitinių publikacijų temos dažniausiai parenkamos pačių sveikatos statistikos įstaigų. O šalių Sveikatos apsaugos ministerijos paprastai reiškia mažai pageidavimų šiais klausimais. Be to, pastebėta, kad analizes atliekančios įstaigos pasigenda daugiau grįžtamojo ryšio.
 
Dėl tolesnio bendradarbiavimo formos prieita prie bendros nuomonės, kad jo formalizavimas (atitinkamų sutarčių pasirašymas) neduotų papildomos naudos, o neformalus bendradarbiavimas, besitęsiantis jau 25 metus, yra sėkmingas. Tad nutarta būtent taip bendradarbiauti ir toliau. Kasmet bus leidžiamas bendras sveikatos statistikos leidinys bei stiprinamas bendradarbiavimas, kuriant duomenų skaičiavimo metodikas.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.