Seminare aptartas vaikams ir jaunimui skirtų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir iššūkiai

2018 09 21
Rugsėjo 20 d. Higienos institute įvyko seminaras „Vaikams ir jaunimui skirtų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir iššūkiai“ visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.
 
Į seminarą susirinko daugiau kaip 40 specialistų iš 17 savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, taip pat jame dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovai.
 
Seminare vaikams ir jaunimui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tema pristatyta Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus 2015–2017 m. atliktų tyrimų kontekste.
 
Seminaro dalyviai pasidalijo mintimis, kokių tyrimų ir darbo instrumentų jiems trūksta. Jie teigė, kad stokojama informacijos apie tai, kokie sveikatos stiprinimo metodai efektyvūs, taip pat priemonių lietuvių kalba (pavyzdžiui, lietuviškų filmukų). Specialistai akcentavo keitimosi gerąja patirtimi svarbą, sakė, kad norint sudominti vaikus ir jaunimą, labai svarbus visuomenės sveikatos specialisto kūrybiškumas.
 
Po pertraukos seminaro dalyviams pristatytos integruotos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos vaikams ir jaunimui. Taip pat jie, susiskirstę į tris grupes, atliko praktinę užduotį, analizuojančią vaikų visuomenės sveikatos priežiūro specialisto ryšius su kitais specialistais, dirbančiais toje pačioje įstaigoje ir už jos ribų. Atstovai, išanalizavę užduoties klausimus, pristatė grupinio darbo rezultatus, pasidalijo bendradarbiavimo su įvairių sričių specialistais patirtimi bei aktyviai diskutavo apie jo tobulinimo galimybes.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus l. e. p. vadovė dr. Aldona Jociutė tel. (8 5) 206 1056 ar el. paštu aldona.jociute@hi.lt arba šio skyriaus specialistė Justina Avelytė tel. (8 5) 261 4184 ar el. paštu justina.avelyte@hi.lt.