Parengtas leidinys apie 2017 m. visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškuosius išteklius

2018 10 04

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistai, remdamiesi Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro, veikiančio nuo 2016 m. rudens, duomenimis. parengė leidinį „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2017 m.“.

Leidinyje pirmiausia trumpai apžvelgiamas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro sukūrimo poreikis, teisinis pagrindas ir veikla. Toliau pristatoma su 2016 m. minėto registro duomenimis lyginama 2017 m. statistinė informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, demografines charakteristikas, išsilavinimą, darbo vietas ir jų pobūdį, užimamas pareigas, darbo krūvį, užsienio kalbų mokėjimą, kvalifikacijos tobulinimą ir jos poreikį. Taip pat pateikiamas specialistų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį, įstaigas, savivaldybes ir apskritis.

Su leidiniu galima susipažinti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro statistinė informacija“ arba paspaudus čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro valdymo specialistė Daiva Gerasimavičienė tel. (8 5) 212 1986, el. paštu daiva.gerasimaviciene@hi.lt.