Paskelbta 2018 m. hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita

2018 10 05

Higienos institutas parengė 2018 m. hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaitą. Higienos instituto koordinuojamas paplitimo tyrimas bendrojo pobūdžio ligoninėse (įskaitant slaugos ir palaikomojo gydymo ligonines) atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“.

Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo duomenis pateikė 94 asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ). Bendrai duomenys pateikti apie 15 893 pacientus, kurių 81 proc. gydėsi bendro pobūdžio ASPĮ.

Hospitalinių infekcijų paplitimas bendrojo pobūdžio ligoninėse (2,7 proc.) bei slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse (4,6 proc.) išlieka panašus, o kitose ligoninėse (psichiatrijos, infekcinių ligų ir tuberkuliozės, reabilitacijos ir privačiose ligoninėse) hospitalinių infekcijų neregistruota.

Antrus metus iš eilės ataskaita pateikiama pagal atnaujintą hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo protokolą. Ataskaita papildyta duomenimis apie rankų antiseptiko sunaudojimą slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse.

2018 m. hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaitą galima rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimų ataskaitos“ arba paspaudus čia.

Papildomą informaciją gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Justė Petrėnė tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. juste.staniulyte@hi.lt.