Higienos instituto kursai – indėlis į profesinės sveikatos specialistų bendruomenės gausinimą

2018 10 01
Rugsėjo 28 d. Antakalnio poliklinikoje (Antakalnio g. 59, Vilnius) baigėsi penkių mėnesių profesinės sveikatos specialistų kursai šios poliklinikos slaugytojoms, ketinančioms dirbti profesinės sveikatos specialistėmis įmonėse. Kursuose dalyvavo ir kelios įmonių atstovės. Iš viso kursus baigė 11 dalyvių.
 
80 valandų mokymai sutartomis dienomis vyko gegužės–rugsėjo mėnesiais. Vasarą kursų dalyviai mokėsi nuotoliniu būdu – jie savarankiškai atliko užduotis, esant galimybei, konsultavosi su lektoriais elektroniniu paštu ir (ar) telefonu.
 
Kursuose nagrinėtos šios temos: profesinės sveikatos reglamentavimas Lietuvoje, profesinės sveikatos specialistų funkcijos, profesinės rizikos veiksniai, su darbu susijusios ir profesinės ligos, darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, taip pat sveikatos stiprinimas darbo vietose. Daug dėmesio skirta  ergonomikai darbo vietoje, psichosocialinei darbo aplinkai, grįžimui į darbą po sunkios ligos, sveikatos ir saugos kultūrai bei kitiems aktualiems profesinės sveikatos klausimams įmonėse.
 
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro organizuoti kursai vyko Antakalnio poliklinikos iniciatyva pagal su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą kvalifikacijos tobulinimo programą „Profesinės sveikatos specialisto veikla įmonėje: organizavimas, vykdymas, vertinimas“.