EU-JAMRAI projekto įvadiniame seminare pristatyti projekto tikslai ir veikla

2018 10 23

Spalio 18 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose (Santariškių g. 2, Vilnius) įvyko seminaras „Hospitalinių šlapimo takų infekcijų prevencija“  – įvadinis projekto „3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srityje“ (angl. EU-JAMRAI)  6.2 veiklos paketo renginys.

Seminare dalyvavo projekto partneriai – Higienos instituto, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų bei projekte dalyvaujančių ligoninių ir skyrių administracijų atstovai, skyrių gydytojai, slaugytojai ir infekcijų kontrolės specialistai.

Projekto 6.2 veiklos paketo „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas“ metu bus diegiamos su kateterizacija susijusių šlapimo takų infekcijų prevencijos priemonės, kurių pagrindinis tikslas – sumažinti kateterizacijos dienų trukmę asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir su kateterizacija susijusių šlapimo takų infekcijų dažnį.

Renginyje pristatyti projekto tikslai ir uždaviniai, visi veiklos paketai, projekto ir jo paketų koordinatoriai bei dalyviai, 6.2. veiklos paketo tikslas ir partneriai, darbų grafikas (time line), artimiausi darbai, su kateterizacija susijusių hospitalinių šlapimo takų infekcijų problema Lietuvos ASPĮ, „Proveržio“ modelis ir PDSA ciklas, skyriaus klausimynas, planuojami rinkti duomenys ir rodikliai, skyriaus duomenų rinkimo forma.

Seminaro pabaigoje jo dalyviai susipažino su projekte dalyvaujančių ligoninių skyriais, taip pat diskutavo iškilusiais aktualiais klausimais.

Seminarą organizavo projekto partneriai  – Higienos institutas ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Justė Petrėnė tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. juste.petrene@hi.lt.

Renginio metu skaityti pranešimai:

 • EU-JAMRAI projekto pristatymas (atsiųsti)
  Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. R. Valintėlienė
 • WP6.2 darbo paketas, tikslas, numatomos veiklos ir terminai (atsiųsti)
  Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Mikrobiologijos laboratorijos vedėja, laboratorinės medicinos gydytoja dr. S. Kiverytė
 • Hospitalinės šlapimo takų infekcijos: apibrėžtys, diagnostika, rizikos veiksniai, prevencija
  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Infekcijų kontrolės tarnybos vadovė dr. A. Dambrauskienė
 • Hospitalinės šlapimo takų infekcijos Lietuvoje
  Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė J. Petrėnė
 • „Proveržio“ modelis ir PDSA ciklas – infekcijų prevencijos intervencijų diegimui
  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vedėja A. Razmienė
 • Šlapimo  takų infekcijų, susijusių su kateterių naudojimu, prevencijos rekomendacijų diegimas, dokumentai ir artimiausi darbai (atsiųsti 
  Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. V. Kanapeckienė