Mikrobų atsparumas antibiotikams – visuomenės sveikatos problema, neturinti sienų

2018 11 13

Lapkričio 12 d. prasidėjo Pasaulinė supratimo apie antibiotikus savaitė, o lapkričio 18 d. bus minima Europos supratimo apie antibiotikus diena.

Šių abiejų iniciatyvų tikslas – skatinti tinkamą antibiotikų vartojimą ir informuoti visuomenę apie didėjančio mikrobų atsparumo antibiotikams grėsmes.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro atliktos analizės duomenimis, kasmet Europos Sąjungoje nuo antibiotikams atsparių bakterijų sukeliamų ligų miršta 33 tūkst. žmonių. Kaskart šie skaičiai vis auga, todėl daug tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų deda nuolatines pastangas, kad būtų sustabdytas mikroorganizmų atsparumo didėjimas. Atsparių mikroorganizmų sukeliama našta prilygsta gripo, tuberkuliozės ir ŽIV/AIDS padariniams kartu sudėjus.

Lietuva šiame kontekste – ne išimtis. Šalies visuomenė, sveikatos priežiūros ir kiti sektoriai taip pat susiduria su atsparių mikroorganizmų sukeliama našta, imamasi priemonių, siekiant užkirsti kelią tokių mikroorganizmų atsiradimui. Pagrindinis su šia sritimi susijęs strateginis dokumentas šalyje – Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų veiksmų planas. Planas apima ne tik žmonių medicinos, bet ir veterinarijos sektorių. Jame numatyta įgyvendinti penkiasdešimt įvairių  priemonių. 

Antimikrobinis atsparumas – viena iš visuomenės sveikatos problemų, neturinti sienų. Jos sprendimas priklauso nuo visų sektorių bendradarbiavimo. Šiais metais Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Tarpžinybinė ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti. Taigi Lietuvoje pradėtas medicinos ir veterinarijos atstovų dialogas, įtraukiant ir kitus sektorius – aplinkos bei švietimo.    

Siekiant kuo plačiau informuoti medikus, visuomenės sveikatos specialistus ir visuomenę apie atsparumo antibiotikams problemą, lapkričio 14 d. Sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas organizuoja nacionalinę konferenciją „Tarpsektorinis bendradarbiavimas valdant antimikrobinį atsparumą Lietuvoje“. Šiuo renginiu siekiama atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos grėsmes, „Vienos sveikatos“ principo taikymą, supažindinti su situacija Europoje ir Lietuvoje, pasidalinti patirtimi, gerąja praktika bei aptarti būtinus tarpsektorinius veiksmus, susijusius su antimikrobinio atsparumo klausimais.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė Rolanda Valintėlienė tel. (8 5) 261 8390, el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt.

Plačiau:

http://www.hi.lt/lt/pasauline-supratimo-apie-antibiotikus-savaite.html 

http://www.hi.lt/lt/supratimo-apie-antibiotikus-diena.html 

https://antibiotic.ecdc.europa.eu/lt

http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/