Tinklaveikos susitikime aptartos darbuotojų saugos ir sveikatos aktualijos

2018 11 15
Lapkričio 12 d. Kaune, A. Žilinskio ir ko UAB įvyko darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveikos susitikimas, kuriame dalyvavo įmonių, universitetų ir profesinių sąjungų atstovai.
 
Susitikime A. Žilinskio ir ko UAB darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Renata Motiejūnienė papasakojo, kaip užtikrinama darbuotojų sauga ir sveikata šioje įmonėje, dalyviai diskutavo bei dalijosi patirtimi.
 
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė tinklaveikos dalyvius informavo apie 2018 m. renginius regionuose, siekiant plėtoti saugios psichosocialinės aplinkos kūrimą darbo vietose (plačiau čia).
 
Po to nagrinėta grįžimo į darbą po ligos tema, kurią pristatė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistė Viktorija Ivleva. Kalbėta apie problemos aktualumą, intervencinių gairių įmonėse ir pagalbos grįžtantiems po ligos darbuotojams galimybes. Tinklaveikos susitikimo dalyviai diskutavo grupėse.
 
Siekiant išsamiau susipažinti su minėta tema ir problematika, apsvarstyti savo vaidmenį ir pagalbos galimybes, dalyviai turėjo galimybę pasidalinti patirtimi, susijusia su grįžimu į darbą po ligos. Kelti klausimai apie tai, kas daroma dalyvių darbovietėse, siekiant padėti grįžusiesiems po ligos. Diskutuota apie pagalbos galimybes tokiems darbuotojams, intervencines gaires, skatinančias efektyvią reintegraciją po ligos.
 
Susitikimo dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad darbovietėje reikalingas neformalaus bendravimo skatinimas su darbuotojais tiek ligos (nedarbingumo) metu, tiek apskritai. Be to, svarbus tinkamas informacijos darbuotojams teikimas apie jų teises ir galimybes, ieškant tinkamo abiems pusėms kompromiso. Pabrėžtas darbuotojų konfidencialumo užtikrinimas ir tarpusavio pasitikėjimo ugdymas.
 
Diskusijos metu prieita prie išvados, jog tam, kad darbuotojų grįžimas į darbą po ligos būtų efektyvus, turi būti įtrauktas darbdavys arba jo paskirtas asmuo (darbuotojų saugos ir sveikatos ar profesinės sveikatos specialistas).
 
Kitas tinklaveikos susitikimas numatomas 2019 m. pradžioje.
 
Plačiau apie darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveiką galima sužinoti čia
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt.