Naujose metodinėse rekomendacijose – apie infekcijų prevenciją ir kontrolę socialinės globos įstaigose

2018 12 28

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus parengtose rekomendacijose „Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose“ didžiausias dėmesys skiriamas socialinės globos įstaigose įgyvendinamai infekcijų prevencijos ir kontrolės programai. Ši programa viena svarbiausių veiklų, siekiant užtikrinti minėtų įstaigų gyventojų saugą ir teikiamų paslaugų, tarp jų ir asmens sveikatos paslaugų, kokybę.

Metodinėse rekomendacijose pateikiama esminė informacija apie infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones bei joms įgyvendinti reikalingus žmogiškuosius išteklius.

Jos skirtos socialinės globos įstaigų administracijų darbuotojams, šiose įstaigose dirbantiems gydytojams, slaugytojams ir jų padėjėjams, socialiniams darbuotojams, taip pat jose dirbantiems ar konsultacijas teikiantiems infekcijų kontrolės specialistams.

Leidinį galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Rekomendacijos“ => „Visuomenės sveikata“ arba atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Justina Avelytė tel. (8 5) 261 4184 ar el. paštu justina.avelyte@hi.lt.