Suteikiama žinių, susijusių su psichoaktyvių medžiagų vartojimo atpažinimu ir prevencija

2018 12 28

Šiandien psichoaktyviųjų medžiagų (toliau – PAM) – tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų –  eksperimentinis ir pramoginis vartojimas viena didžiausių paauglių sveikatos problemų. Apie šios problemos sprendimo bei PAM vartojimo prevencijos būdus Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistai parengė metodines rekomendacijas „Švietimo įstaigų vaidmuo vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvąją intervenciją“.

Higienos instituto specialistų 2016–2017 m. atlikto tyrimo „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupių mokiniams“ rezultatai parodė, kad, pagalbos mokiniui specialistų nuomone, mokykla nėra tinkama vieta ankstyvosios intervencijos veiklai, o specialistai nepasirengę teikti paslaugas, peržengiančias informavimo bei konsultavimo ribas. Šios metodinės rekomendacijos – kaip minėto tyrimo tęsinys.

Metodinėse rekomendacijose nemažai informacijos apie teikiamas ankstyvosios intervencijos paslaugas ir efektyvaus atsako įgyvendinimo prielaidas, švietimo įstaigos vaidmenį šioje srityje. Jose pristatomos efektyvios prevencijos formos, bendra informacija apie PAM vartojimo priežastis ir apsvaigimo nustatymą. O prieduose informuojama apie atnaujintus susijusius teisės aktus ir naudingas interneto svetaines.

Metodinės rekomendacijos skirtos specialistams, vykdantiems PAM prevenciją švietimo įstaigose, ir kitų institucijų specialistams, dirbantiems su rizikos grupės jaunuoliais.

Leidinį galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Rekomendacijos“ => „Visuomenės sveikata“ arba atsiųsti čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro l. e. p. Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė Aldona Jociutė tel. (8 5) 206 1056 ar el. p. aldona.jociute@hi.lt