2019

Kovo 21 d. Vilniuje įvyks mokymai „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas“

2019 02 28

Kovo 21 d. Higienos institutas organizuoja vienos dienos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymus. Per mokymus dalyviai bus supažindinti su hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo metodika, Europos Sąjungos duomenimis, ligoninių struktūros ir proceso indikatoriais.

Mokymai skirti infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems infekcijų epidemiologinėje priežiūroje bendrojo pobūdžio ligoninėse.  

Mokymų programa (atsiųsti)
Mokymų trukmė – 6 akad. val. (1 d.)
Mokymai vyks Higienos instituto salėje adresu: Didžioji g. 22, Vilnius.

Maloniai prašome pageidaujančiuosius dalyvauti mokymuose registruotis užpildant registracijos formą adresu http://registracija.hi.lt iki 2019 m. kovo 15 d.

Dalyvių skaičius ribotas. Baigus dalyvių registraciją, bus sudaryta mokymų grupė. Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai iki 2019 m. kovo 18 d.

Mokymų programa suderinta su Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru.

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Justę Petrėnę tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu juste.petrene@hi.lt.

Iškilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.

Informuojame, kad renginio metu būsite fotografuojami.

Siekdami užtikrinti, kad pažymėjimo praradimo atvejais būtų užtikrinta galimybė išduoti pažymėjimo dublikatą, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Higienos institutas
Juridinio asmens kodas: 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122 ir  el. p. duomenuapsauga@hi.lt