Rekomenduojama vienoda dirbančiųjų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos paslaugos, dalies rodiklio skaičiavimo metodika

2019 04 24
Higienos institutas parengė metodinės rekomendacijas „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, dalies (procentais) rodiklio apskaičiavimas“. Jomis siekiama, kad šio rodiklio kitimo dinamika būtų stebima taikant vienodą skaičiavimo metodiką. 
 
Metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis profesinės sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais strateginiais dokumentais bei teisės aktais. Viename iš jų – Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje – numatyta sekti rodiklio „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, tai yra paslaugos, teikiamos profesinės sveikatos priežiūros specialistų, dalis (procentais)“ kitimo dinamiką.
 
Metodinės rekomendacijos skirtos valstybės institucijų specialistams, planuojantiems stebėti aprašomo rodiklio dinamiką.
 
Jas galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“ arba atsiųsti čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Lolita Pilipavičienė tel. (8 5) 212 2589 arba el. paštu lolita.pilipaviciene@dmc.lt.