2019

Gegužės 29 d. vyks kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“

2019 05 02

Higienos institutas organizuoja kasmetinę mokslinę-praktinę konferenciją „Hospitalinių infekcijų aktualijos“.

Konferencijos tikslas − supažindinti su Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo užkrečiamųjų ligų srityje vertinimo rezultatais, sveikatos priežiūros įstaigų valdymo naujovėmis, naujomis infekcijų valdymo iniciatyvomis Europoje, tymų ir hospitalinių infekcijų epidemiologine situacija ir pristatyti infekcijų prevencijos aktualijas.

Konferencija skirta sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, administratoriams, gydytojams, infekcijų kontrolės specialistams, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo veikloje.

Renginys įvyks viešbučio „Green Vilnius Hotel“ Baltojoje konferencijų salėje adresu: Pilaitės pr. 20, Vilnius.

Renginio pradžia – 10 val.

Registracijos pradžia nuo 9.30 val.

Preliminari konferencijos programa (atsiųsti).

Pageidaujančiuosius dalyvauti prašome užpildyti registracijos formą Higienos instituto interneto svetainėje http://registracija.hi.lt/ iki š. m. gegužės 27 d. Dalyvių skaičius ribotas.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovę Virginiją Kanapeckienę tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.

Kilus klausimų dėl registracijos, galite kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu konferencija@hi.lt.
 
Informuojame, kad renginyje bus fotografuojama.

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt