„Profesinės ligos Lietuvoje 2018 m.“: išsami statistinė informacija

2019 06 26
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Lietuvos Respublikos profesinių ligų registro (toliau – Registras) specialistų parengtame informaciniame leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2018 metais“ – išsami Registro statistinė informacija apie nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus. Jame skelbiami šie Lietuvos dirbančiųjų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys: sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai, sergamumas pagal gyvenamąją vietovę, amžių, lytį, profesinių ligų grupes, priežastis, pagal profesinių ligų grupes apskrityse, ekonominės veiklos rūšį ir profesiją.
 
Leidinys skirtas Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, įvairių sveikatos sistemos įstaigų specialistams, mokslininkams, kitiems specialistams ir privatiems asmenims. Statistinė informacija gali būti naudojama planuojant dirbančiųjų profesinių ligų rizikos veiksnių profilaktikos priemones, vykdant profesinio sergamumo mažinimo profilaktiką, atsiradus naujiems profesinės rizikos veiksniams bei naujoms profesinėms ligoms išaiškinti.

Leidinį atsisiųsti galima paspaudus čia arba apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ -> „Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje (2011–2018)“.

Papildomą informaciją teikia Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus specialistė Danė Krisiulevičienė tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu dane.krisiuleviciene@dmc.lt.