Lapkričio 18 d. Vilniuje vyks konferencija „Antimikrobinis atsparumas Lietuvoje ir jo mažinimo iniciatyvos”

2019 10 15

Lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas organizuoja nacionalinę konferenciją „Antimikrobinis atsparumas Lietuvoje ir jo mažinimo iniciatyvos”, skirtą sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ir administratoriams, gydytojams, visuomenės sveikatos specialistams, apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariams ir kitų sektorių institucijų, susijusių su antimikrobinio atsparumo valdymu, atstovams.

Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos grėsmes, aptarti pasaulio ir šalies iniciatyvas šiai problemai spręsti, supažindinti su antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo situacija žmonių medicinoje ir veterinarijos sektoriuje, su hospitalinių infekcijų sukėlėjais ir jų molekuliniais tyrimais bei pasidalyti patirtimi ir gerąja praktika.

Konferencijos pradžia 10.30 val.

Registracijos  pradžia  9.30 val. 

Preliminari konferencijos programa (atsiųsti)

Konferencija organizuojama Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulinei supratimo apie antibiotikus savaitei paminėti.

Renginio metu už nuoseklią veiklą sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą bus apdovanotos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Renginys įvyks viešbučio „Domus Maria“ konferencijų centro salėje adresu: Aušros vartų g. 12, Vilnius. 

Maloniai kviesdami dalyvauti konferencijoje prašome užpildyti registracijos formą Higienos instituto interneto svetainėje http://registracija.hi.lt/ iki š. m. lapkričio 11 d. Dalyvių skaičius ribotas.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.

Kilus klausimų dėl registracijos, prašome kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu renginiai@hi.lt.

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.