Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2014 m.”

2015 08 04
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2014 m." Jame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos rodiklių reikšmės skirtos atlikti tolesnę duomenų analizę.
 
Leidinyje pateikiami pagrindiniai demografiniai rodikliai, bendrasis gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo rodikliai, aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis rodikliai, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacinių įstaigų veiklos rodikliai, nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.
 
Leidinį rasite interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai”.
 
Daugiau informacijos suteiks Rita Gaidelytė tel. (8 5) 2773303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.