Konferencijoje aptartos supratimo apie antibiotikus dienos iniciatyvos

2015 11 16
Šių metų lapkričio 6 d. Panevėžyje įvyko Higienos instituto kartu su Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizuota konferencija „Moksleivių žinių apie infekcijas ir antibiotikus didinimo iniciatyvos“, skirta Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulio supratimo apie antibiotikus savaitei paminėti.  Konferencijoje dalyvavo visuomenės sveikatos biurų ir centrų atstovai,  gamtos ir biologijos mokytojai.
 
Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Panevėžio rajono visuomenės sveikatos centro direktorius A. Busila. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. R. Valintėlienė supažindino konferencijos dalyvius su antimikrobinio atsparumo situacija Europoje ir Lietuvoje bei akcentavo skirtingų visuomenės narių vaidmenį antimikrobinio atsparumo problemos sprendime. Higienos instituto atstovė A. Kenstavičienė aptarė Lietuvos gyventojų savigydos antibiotikais problemas ir žinias apie antibiotikus, remiantis atlikto tyrimo rezultatais.  Apie Europos supratimo dienos atsiradimo istoriją, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro bei Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyvas kalbėjo Higienos instituto atstovė A. Plentaitė. Medicinos diagnostikos ir gydymo centro atstovas K. Rudaitis supažindino su metodine medžiaga mokyklinio amžiaus vaikams, pristatė tarptautinį projektą „e – Bug“, kuris skirtas rengti informacinę medžiagą jaunimui apie mikroorganizmus, infekcijas, o taip pat apie antibiotikus, jų vartojimą bei bakterijų atsparumą minėtiems vaistams.  Mokytojo patirtimi integruojant sveikatos dalykus į pamokinę veiklą, galimybėmis ir aktualiomis problemomis pasidalino  Panevėžio 5 – osios gimnazijos biologijos mokytoja R. Jakštonienė.  Europos supratimo apie antibiotikus dienos iniciatyvas, kurias vykdo visuomenės sveikatos biurai, pristatė Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovė  J. Valentinavičienė.
 
Konferencijos pabaigoje vykusios diskusijos metu pabrėžta laiko stoka sveikatos dalykų integracijai į pamokų veiklą bei žinių ir naujos medžiagos trūkumas.  Išsakyta nuomonė,  jog būtina mokytojams ir visuomenės sveikatos specialistams aktyviau ir  glaudžiau bendradarbiui  vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumo gerinimo srityje.  Atkreiptas dėmesys į tai, kad  sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžiai turi būti ugdomi nuo mažens šeimoje, mokykloje ir visuomenėje.
 
Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Agnė Plentaitė, tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu agne.plentaite@hi.lt
 
Konferencijoje skaityti pranešimai:
 
Antimikrobinio atsparumo situacija Europoje ir Lietuvoje. Skirtingų visuomenės narių vaidmuo antimikrobinio atsparumo problemos sprendime.
dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos Institutas (atsisiųsti)
 
Metodinė medžiaga antibiotikų tematika mokyklinio amžiaus vaikams.
Kęstutis Rudaitis, Medicinos diagnostikos ir gydymo centras (atsisiųsti)
 
Lietuvos gyventojų savigyda antibiotikais ir žinios apie juos.
Akvilė Kenstavičienė, Higienos institutas (atsisiųsti)
 
Europos supratimo apie antibiotikus diena.
Agnė Plentaitė, Higienos institutas (atsisiųsti)
 
Mokytojo patirtis integruojant sveikatos dalykus į pamokinę veiklą.
Regina Jakštonienė, Panevėžio 5-oji gimnazija (atsisiųsti)
 
Informacijos sklaida apie atsakingą antibiotikų vartojimą.
Jūratė Valentinavičienė, Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (atsisiųsti)