Norway Grants paramos projektai

Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su partneriais vykdo projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“.
Projekto vykdymo laikotarpis 2014–2016 m.

 

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas

Projektas „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ – NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001.
Projekto vykdymo laikotarpis 2014–2016 m.