Nuorodos

VALSTYBĖS IR VALDŽIOS INSTITUCIJOS

Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Valdžios elektroniniai vartai 


LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJOS 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija


SU VISUOMENĖS SVEIKATA SUSIJUSIOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS 

Nacionaliniai visuomenės sveikatos centrai prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Visuomenės sveikatos biurai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 

Valstybinis psichikos sveikatos centras 

Radiacinės saugos centras  

Ekstremalių sveikatai situacijų centras  

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras 

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  

Lietuvos medicinos biblioteka 

Lietuvos bioetikos komitetas


UNIVERSITETAI 

Vilniaus universitetas

Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  

Kauno technologijos universitetas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Mykolo Romerio universitetas  

Vilniaus edukologijos universitetas  

Klaipėdos universitetas 


TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS IR KITOS NUORODOS

Europos Komisija (European Commission) 

Europos Sąjungos portalas apie sveikatos apsaugą 

ES visuomenės sveikatos informacijos ir žinių sistema 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra 

Tarptautinė darbo organizacija 

Šiaurės profesinės sveikatos išplėstinio mokymo institutas (NIVA)

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA)

Lietuvos erdvinės informacijos portalas


INFORMACIJA APIE ASBESTĄ

Apie asbestą

Asbesto poveikio prevencija

Asbesto šalinimo programa

Leidiniai apie asbestą

Teisinė informacija

Žiniasklaidoje