• Titulinis
  • Statistinių duomenų skelbimo kalendorius

Statistinių duomenų skelbimo kalendorius

HI direktoriaus įsakymas "Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2018 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2018 m. kalendoriaus patvirtinimo" (įsakymas)

HI direktoriaus įsakymas "Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2017 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2017 m. kalendoriaus patvirtinimo" (įsakymas)(kalendorius)(patikslinimai)

HI direktoriaus įsakymas "Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2016 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2016 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas "Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistikos informacijos skelbimo 2015 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)

HI direktoriaus įsakymas "Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo 2014 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)
 
Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2014 m. kalendorius (atsiųsti)

Sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2014 m. kalendorius (atsiųsti)