Sveikatos statistikos leidiniai

Visuomenės sveikatos analizės leidiniai 

Visuomenės sveikatos netolygumų ir kitos apžvalgos

Infografikai 


Periodiniai sveikatos statistikos leidiniai:

Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse (2010–2017)

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (1999–2017)

Lietuvos sveikatos statistika (2001–2017)

Gimimų medicininiai duomenys (2001–2017)

Sužalojimai ir apsinuodijimai (2010–2018)

Mirties priežastys (2010–2017)

Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje (2011–2017)

Kraujo donorų registro duomenys (2013–2017)

Vaikų sveikata (2016–2017)

Health in the Baltic Countries (2000–2016)


Neatnaujinami leidiniai

 

Naujausi leidiniai:

Gimimų medicininiai duomenys 2017 / Medical data of Births 2017
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 109 p. 

 

Leidinyje nagrinėjami gimimų medicininiai aspektai: gimdyvės charakteristikos, sveikatos būklė nėštumo metu, gimdymas ir jo komplikacijos, gimusio kūdikio charakteristikos bei būklė, naujagimių ir negyvagimių mirties priežastys. 2017 m. duomenys apie naujagimius ir negyvagimius surinkti pagal atnaujintas apskaitos formas, kuriose pateikiama išsamesnė nei anksčiau informacija (ypač apie gimdymo būdą (pradėta naudoti Robsono klasifikacija), apie naujagimių profilaktinius patikrinimus bei skiepijimus), todėl šis leidinys yra papildytas naujomis lentelėmis.

Atsiųsti

Lietuvos sveikatos statistika 2017 / Health statistics of Lithuania 2017
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 74 p. 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro kasmet išleidžiamame periodiniame sveikatos statistikos leidinyje „Lietuvos sveikatos statistika 2017 / Health statistics of Lithuania 2017” pateikiami pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas situacijos aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis. Jame skelbiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.

Atsiųsti

Profesinės ligos Lietuvoje 2017 metais 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 43 p. 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Profesinių ligų valstybės registro parengtame periodiniame leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2017 metais“ pateikiama statistinė informacija apie nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus. Leidinys skirtas įvairiems vartotojams, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų sveikatos sistemos įstaigų specialistams, mokslininkams, privatiems asmenims ir kitų žinybų specialistams. 

Atsiųsti

 

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m. 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 127 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m.“. Jame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos rodiklių reikšmės skirtos atlikti tolesnę duomenų analizę.

Atsiųsti

 

Mirties priežastys 2017 m. 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 190 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistų parengtame leidinyje pateikiami apibendrinti 2017 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys.

Atsiųsti PDF
Atsiųsti MS Word