Sveikatos statistikos leidiniai

Periodiniai sveikatos statistikos leidiniai:

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (1999–2017)

Lietuvos sveikatos statistika (2001–2016)

Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse (2008–2014)

Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse (2010–2017)

Mirties priežastys (2010–2017)

Mirties priežastys savivaldybėse (2011–2014)

Gimimų medicininiai duomenys (2001–2016)

Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje (2011–2017)

Kraujo donorų registro duomenys (2013–2017)

Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje (2015–2016)

Vaikų sveikata (2016)

Health in the Baltic Countries (2000–2016)

Neperiodiniai sveikatos statistikos leidiniai


Naujausi leidiniai:

Profesinės ligos Lietuvoje 2017 metais 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 43 p. 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Profesinių ligų valstybės registro parengtame periodiniame leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2017 metais“ pateikiama statistinė informacija apie nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus. Leidinys skirtas įvairiems vartotojams, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų sveikatos sistemos įstaigų specialistams, mokslininkams, privatiems asmenims ir kitų žinybų specialistams. 

Atsiųsti

 

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m. 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 127 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m. Jame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos rodiklių reikšmės skirtos atlikti tolesnę duomenų analizę.

Atsiųsti

 

Mirties priežastys 2017 m. 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2018, 190 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistų parengtame leidinyje pateikiami apibendrinti 2017 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys.

Atsiųsti PDF
Atsiųsti MS Word