Techninių specifikacijų projektai

Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų bazių valdymo sistemos, tinklo įrangos ir kt.) (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti)

Informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas (atsiųsti) (atisųsti) (atsiųsti)

Informacinės sistemos techninės įrangos su operacinėmis sistemomis ir licenzijuojamos trečių šalių programinės įrangos pirkimas (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti)

Informacinės sistemos projektavimo, programavimo, kūrimo ir diegimo, bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugos (atsiųsti)

Informacinės sistemos specifikacijos parengimo, informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo paslaugos pirkimas (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų informacinės sistemos kūrimo, diegimo ir išbandymo paslaugų pirkimas (atsiųsti) (atsiųsti)

Mokslinių praktinių konferencijų Lietuvoje organizavimo paslaugos (atsiųsti)

Projekto „Antimikrobinių medžiagų stebėsena Lietuvoje“ tobulinimo kursų ir seminarų organizavimo paslaugos (atsiųsti)

Kraujo donorų registro ir Profesinių ligų valstybės registro taikomosios programinės įrangos komponentų, kurie įdiegti Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje 2012 metais, priežiūros paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Kvalifikacijos kėlimo kursų Lietuvoje organizavimo paslaugos (atsiųsti)

Informacinės duomenų sistemos techninės užduoties rengimo paslaugos (atsiųsti)

Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti)

Stažuočių užsienyje organizavimo paslaugos (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti)

Informacinės sistemos specifikacijos parengimo, informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo paslaugos pirkimas (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų informacinės sistemos kūrimo, diegimo ir išbandymo paslaugų pirkimas (atsiųsti) (atsiųsti)

Kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo Lietuvoje paslaugos (atsiųsti) (atsiųsti)

Slaugos darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų paslaugos (atsiųsti) (atsiųsti) (atsiųsti)

Kvalifikacijos kėlimo paslaugų užsienyje pirkimas (atsiųsti)

Mokymų organizavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo konsultavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Mokymų organizavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Mokymų organizavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelio parengimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Mokymų organizavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Ekspertų paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Mokymų organizavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Renginių organizavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)

Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo konsultavimo paslaugų pirkimas (atsiųsti)