Tyrimai ir analizės

Higienos institutas neatlieka tyrimų ir analizių dėl teisinio reguliavimo.