Higienos instituto vykdomi tyrimai

Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimas Lietuvos įmonėms (2018-2019) (atsiųsti)

Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (atsiųsti)

Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius (2017-2018) (atsiųsti)

Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu (2017-2018) (atsiųsti)

 

Įvykdytų tyrimų archyvasHigienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai


Užsakomosios studijos