Higienos instituto vykdomi tyrimai

Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas (2018–2019) (atsiųsti
 
Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas (2018–2019) (atsiųsti)
 
Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas (2018–2019) (atsiųsti)

Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominis vertinimas (2018) (atsiųsti)

Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimas Lietuvos įmonėms (2018–2019) (atsiųsti)

Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (atsiųsti)
 

Įvykdytų tyrimų archyvasHigienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai


Užsakomosios studijos