Higienos instituto vykdomi tyrimai

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvai ir darbo krūvių paskirstymas (2020) (atsiųsti)
Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą (2020) (atsiųsti)
Ligų naštos rodiklių skaičiavimo galimybės Lietuvoje (2020 m.) (atsiųsti)
Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse (2019–2020) (atsiųsti)
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vertinimas (2018–2019) (atsiųsti)

Įvykdytų tyrimų archyvas


Higienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai; 
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas;
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai;  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai.


Užsakomosios studijos