Higienos instituto vykdomi tyrimai

Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (atsiųsti)

Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius (2017-2018) (atsiųsti)

Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu (2017-2018) (atsiųsti)

 

Įvykdytų tyrimų archyvasHigienos instituto vykdomų tyrimų kryptys:

Visuomenės sveikatos netolygumų tyrimai
Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas
Sveikatos ir sveikatos tarnybų tyrimai  
Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai  
Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai


Užsakomosios studijos