Profesinės sveikatos tyrimų skyrius

Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus tikslas – atlikti darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus.

Skyriaus funkcijos:

• planuoja, organizuoja ir vykdo darbo aplinkos poveikio sveikatai profesinės sveikatos priežiūros veiklos prevencinio veiksmingumo tyrimus;
• kaupia, analizuoja ir sistemina Lietuvos ir kitų šalių tyrimus profesinės sveikatos srityje;
• pagal kompetenciją dalyvauja rengiant profesinės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos profesinei sveikatai, dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų ministerijų sudaromų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
• pagal savo kompetenciją rengia metodines priemones ir informacinius leidinius;
• savo veiklos srityje dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
• pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
• Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
• nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.

Pagrindinės veiklos kryptys:

• psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;
• darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai.
 
Tyrimai (atsiųsti)
 
Profesinės sveikatos įrankiai
 
Streso darbe valdymo standartai (atsiųsti
Jungtinės Karalystės Saugos ir sveikatos agentūros Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimas (atsiųsti)
 
Informacinė ir metodinė medžiaga
 
Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas (atsiųsti)
Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose (atsiųsti)
Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse (atsiųsti)
Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija (atsiųsti)
Darbuotojų gerovės stiprinimas kuriant darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką (atsiųsti)
Metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją (atsiųsti)
Darbo ir poilsio laiko derinimas darbo vietose (atsiųsti)
Rekomendacijos, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu (atsiųsti)
Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms (atsiųsti)
Rekomendacijos, kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose (atsiųsti)
 
 
Daugiau informacijos galite gauti telefonu (8 5) 212 2589 arba el. paštu lolita.pilipaviciene@dmc.lt.