Tyrimų skyrius

Tyrimų skyriaus tikslas - atlikti darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus.

Skyriaus funkcijos:

• planuoja, organizuoja ir vykdo darbo aplinkos poveikio sveikatai profesinės sveikatos priežiūros veiklos prevencinio veiksmingumo tyrimus;
• kaupia, analizuoja ir sistemina Lietuvos ir kitų šalių tyrimus profesinės sveikatos srityje;
• pagal kompetenciją dalyvauja rengiant profesinės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos profesinei sveikatai, dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų ministerijų sudaromų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
• pagal savo kompetenciją rengia metodines priemones ir informacinius leidinius;
• savo veiklos srityje dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
• pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
• Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
• nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.

Pagrindinės veiklos kryptys:

• psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai;
• darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai

Vykdomi projektai:

• Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius (2017-2018) (aprašymas)
• Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas (2016-2017) (aprašymas)
 
 
Įvykdyti projektai:

• Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas (2016-2017) (aprašymas)
• Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais (2014-2015) (aprašymas)
• Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas ir rekomendacijų slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos gerinimui parengimas (2013-2014) (aprašymas)
• Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse (2014) (aprašymas)
• Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus po vaikų priežiūros atostogų (2014-2015) (aprašymas)
• Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimas (2015-2016) (aprašymas)
• Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikomumo Lietuvos įmonėms tyrimas (2015-2016) (aprašymas)

 
Metodinės rekomendacijos:
 
Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje aplinkoje ir lauke (santrauka)
Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose (santrauka)
Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija (santrauka)
Metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją (atsiųsti)

Leidiniai:

Darbo ir poilsio laiko derinimas darbo vietose (daugiau informacijos) (atsiųsti)
Rekomendacijos kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu (daugiau informacijos) (atsiųsti)
Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms (atsiųsti)

Svarbiausių teisės aktų nuorodos:

Įsakymas dėl psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo (atsiųsti)
Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai (atsiųsti)       


Daugiau informacijos galite gauti telefonu (8 5) 212 2817 arba el. paštu: birute.pajarskiene@dmc.lt